Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord

Läsvärt   Nyheter   Ombord

Dagvatten största källan till kopparförorening

7 december, 2018 – 11.35 Ingen kommentar

Koppar som löses ut från fritidsbåtar i vatten är försumbar i jämförelse med hur mycket som tillförs från dagvattnet vid fritidsbåtshamnar. Det är slutsatsen av en undersökning från sommaren 2018.

Fritidsbåtshamnen i Björlanda kile är en av norra Europas största småbåtshamnar med cirka 2 400 båtplatser i vattnet sommartid och utrymme för 1 500 båtar på land. I hamnen i Björlanda kile samt i den mindre hamnen innanför Göteborgs södra skärgård, Fiskebäck, har provtagningar för bland annat koppar och zink gjorts under sommaren. Det är Svenska Kryssarklubben och Båtunionen som har låtit företaget DGE utföra mätningarna.

Resultatet visar att kopparhalten i vattnet steg till en koncentration över EU:s gränsvärde under båtsäsongen 2018. Från halten 4 microgram per liter, μg/L, i juni ökade halten koppar till 5,5 μg/L i september. EU:s gränsvärde för koppar är 4 microgram per liter. Den kopparmängd som kan tas upp av växter och djur översteg däremot aldrig EU:s gränsvärde, enligt mätningarna.

Provtagning

Provtagning vid Kornhalls färja i Nordre älv. Bild: DGE

Det har även utförts provtagningar i Fiskebäck och vid Kornhalls färja i Nordre älv för att kunna jämföras med småbåtshamnarnas värden. Provtagningarna under försäsongen togs den 14–28 juni och för eftersäsongen den 12–26 september.

Undersökningsföretaget DGE konstaterar i sin rapport att ”halten biotillgänglig koppar i hamnbassängerna är låga men att dagvattnet har mycket höga halter. Vi föreslår att halten biotillgänglig koppar i vatten förs in som den viktigaste kontrollparametern för att utvärdera god vattenstatus”.

Undersökningens slutsats är också ”att kopparinnehållande båtbottenfärger är en källa till biotillgänglig koppar men att andra källor är mycket mer betydelsefulla för den totala belastningen. I tillägg tyder resultaten på att den största källan till biotillgänglig koppar i småbåtshamnar kommer från dagvatten via landavrinning och inte från båtskrovens bottenfärg när de ligger i vattnet. Dagvattnets höga halter kan både komma från biltrafiken i hamnen och slipning / skrapning av båtskrov när de ligger på land. Även atmosfäriskt nedfall bidrar till halten biotillgänglig koppar i marinan. Bidraget från båtar som ligger i hamnen förefaller mindre betydelsefull.”

SXK och SBU arrangerar ett symposium om koppar på Chalmers i Göteborg i februari.

LÄS MER: Rapporten i sin helhet på sxk.se

Björlanda kile

Utloppet av Nordre älv och fritidsbåtshamnen vid Björlanda kile.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar