Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Vattenskoterkörkort och andra båtlivsfrågor i riksdagen

9 maj, 2017 – 13.10 9 kommentarer

Körkort för vattenskoter, obligatorisk flytväst, nytt båtregister och möjligheter för kommuner att beslagta skrotbåt är några av motionerna som trafikutskottet diskuterar i dag.

Trafikutskottet har ett tjugotal förslag med koppling till sjöfart och båtliv att ta ställning till i år. På tisdagen presenterades de olika förslagen, de flesta motioner, för att utskottet ska enas om vilka frågor som ska tas vidare till övriga riksdagen.
De motioner som är mest intressanta för fritidsbåtlivet har alla varit uppe för diskussion i riksdagen tidigare, men inte lett till någon lagstiftning med inflytande över frågorna. Exempelvis har den högaktuella frågan om krav på körkort för vattenskoter gått i stå. Näringsdepartementets föreslog förra året krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter och Havs och vattenmyndigheten, Hav, föreslog så sent som i december ett motsvarande krav. Men något konkret förslag från regeringen till riksdagen verkar inte vara i sikte. Näringsdepartementet har fått in remissvar, men ärendet bereds utan tidplan. Nu föreslår socialdemokraten Isak From i stort sett samma sak som Näringsdepartementet och Hav. Trots att frågan är högaktuell efter helgens dödsolycka i Köpenhamn lär inte motionen sätta fart på lagstiftningen än på ett tag eftersom en motion bara är det allra första steget i riksdagen mot ett lagförslag.

Moderaterna Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson föreslår i en annan motion att det ska bli obligatoriskt att bära flytväst för alla under 15 år ombord på båtar. Och att det ska bli obligatoriskt att ha minst lika många flytvästar ombord som det finns personer ombord. Så här motiverar de förslaget: ”Det är lag på att alla som åker i bil ska ha bilbälte men någon lag på att man måste bära flytväst till sjöss finns inte. Att kräva att flytväst bärs konstant när man befinner sig ombord på en mindre båt är inte nödvändigtvis det bästa rent praktiskt men krav bör ställas på att det finns tillräckligt med flytvästar ombord för att det ska räcka till samtliga passagerare ombord på en båt. Därtill borde man kunna kräva att barn under femton år ska bära flytväst när de befinner sig ombord på en fritidsbåt.”
 Även i det här fallet pågår en parallell process hos bland andra Transportstyrelsen om en eventuell föreskrift. Frågan är inte särskilt kontroversiell eftersom majoriteten båtfolk är för flytvästkrav, enligt de senaste årens båtlivsundersökningar som Transportstyrelsen genomfört.

Övergiven båt

En av många övergivna båtar nära Årstaviken i Stockholms kommun.

En annan socialdemokratisk motion föreslår att det ska bli enklare för kommunerna att städa undan övergivna båtar. Ett register över fritidsbåtar skulle förenkla det arbetet, menar Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström som ligger bakom motionen med bland annat dessa argument: ”Problemet med nedskräpande båtar väntas öka då antalet uttjänta båtar förväntas öka. Genom att möjliggöra för kommunerna att omhänderta dessa båtar kan problemen minska. Ett införande av båtregister skulle också underlätta utkrävandet av ägaransvar.”

I Göteborg planeras en ny bro över Göta älv. Moderaten Sten Bergheden vill att bron ska ge 19 meter segelfri höjd istället för den planerade höjden på 13 meter. Den nuvarande öppningsbara Göta älv-bron är 18,3 meter hög. Bergheden menar att den kommersiella sjöfarten kan lida skada av den planerade bron: ”En lägre bro på 13 meter som nu planeras kommer innebära långt fler broöppningar som kommer ge störningar både i kollektivtrafiken och båttransporterna på Vänern. Utveckling av miljövänliga transporter i regionen, genom Vänersjöfarten, och den företagsutveckling som kommer med en sådan utveckling måste prioriteras”.

Övriga motioner och en proposition berör framförallt sjöfart och handlar om farleder, barlastvatten och övergripande transportfrågor.
Vad trafikutskottet kommer fram till på måndagen blir offentligt först senare i vår. 
På Kryss fortsätter att bevaka de frågor som är av intresse för båtlivet.

LÄS MER: Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU18 [Riksdagen.se]

Johan Boström

johan@pakryss.se

, , ,

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar