Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Kustbevakningen får fler polisiära befogenheter

12 september, 2016 – 13.39 En kommentar

För att avlasta polisen föreslås Kustbevakningen redan nästa år få utökade befogenheter att bekämpa olaga fiske och upprätthålla ordning till sjöss. Förslaget presenteras i budgetpropositionen den 20 september, men redan nu kan På Kryss redovisa det utökade uppdraget.

Beslag av fiskeredskap

Beslag av fiskeredskap. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN

I budgetpropositionen som presenteras den 20:e september får Kustbevakningen utökade ”möjligheter att kunna leda egna brottsutredningar, vilket ökar möjligheten att bekämpa brott till sjöss”.
– I dag lämnar vi exempelvis över ett fall av misstänkt olaga fiske till polisen, säger Mattias Lindholm, kommunikatör vid Kustbevakningen.
– Men om det här förslaget går igenom så kan vi själva inleda en förundersökning och gå direkt till åklagare istället, säger Mattias Lindholm.

Bakgrunden till Kustbevakningens utökade befogenheter är att regeringen vill avlasta polisen och säkerhetspolisen. Men även om huvudsyftet egentligen inte är att öka ordningen till sjöss eller minska olaga fiske, ser Kustbevakningens Mattias Lindholm att förändringen ändå innebär fördelar.
– Man tappar alltid tempo när förundersökningsmaterial ska lämnas över mellan myndigheter. Ju tidigare vi kan slutföra ett ärende desto bättre. Rättsprocessen blir mer effektiv och bättre, förväntar vi oss, säger Mattias Lindholm.

För att klara av det utökade ansvaret har Kustbevakningen begärt fem miljoner i extra anslag kommande år och därefter tio miljoner årligen från och med 2018. De anslagen ingår också i regeringens budget, enligt formuleringen i propositionen som På Kryss har tagit del av (se nedan).
– I dag har vi 4 – 5 personal med kompetens att vara förundersökningsledare. Vi kommer bland annat behöva öka det antalet för att klara uppdraget som regeringen föreslår, säger Mattias Lindholm.

Redan under alliansregeringens tid, 2008, föreslogs de utökade befogenheterna, men det är först nu som de finns med konkret i en budgetproposition. Men än återstår flera led i processen. För att Kustbevakningen ska få de utökade befogenheterna krävs en ny proposition från regeringen med detaljerade lagändringar som sedan godkänns av riksdagen. Vänsterpartiet stöder budgetpropositionen men regeringen har inte riksdagsmajoritet. Ett godkännande av budgetpropositionen kräver nedlagda röster eller stöd från något eller några av de andra partierna.

Kustbevakningens uppdrag, enligt budgetpropositionen för 2017:

* Kustbevakningen ska vidareutveckla samarbetet med Polismyndigheten, Tullverket och andra berörda myndigheter för att bekämpa brott till sjöss, organiserad brottslighet och terrorism. Det finns samordningsfördelar och effektivitetsvinster med en sådan utveckling.

* Regeringen avser att utöka Kustbevakningens möjligheter att kunna leda egna brottsutredningar, vilket ökar möjligheten att bekämpa brott till sjöss.

* Sammantaget är det en effektivitetsvinst att låta Kustbevakningen på egen hand leda vissa brottsutredningar (t.ex. fiskeribrott och sjösäkerhetsområdet) vilket också avlastar Polismyndigheten från dessa brottsutredningar.

* De ökade befogenheterna kommer medföra ökade utgifter för bl.a. ytterligare brottsutredare. Kustbevakningen tillförs ökade anslag 2017 med 5 000 000 kr och fr.o.m. 2018 ökas anslaget med 10 000 000 kr.  Regeringen avser att i en kommande proposition återkomma med de lagändringar som krävs för att uppnå detta.

På Kryss fortsätter att bevaka ämnet när budgetpropositionen presenteras.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

, ,

En kommentar »

 • Fjalar skriver:

  Det hela verkar helt absurt!
  Att låta en myndighet som har visat sig så besjälad av att dra in pengar till varje pris, få ytterligare möjligheter att terrorisera båtfolket med sitt polisiära mindervärdeskomplex, är väl så magstarkt.
  Jag vill påstå att KbV har en mängd andra uppdrag som man förr borde lägga mycket mer krut på, i stället för att leka poliser, så som idag sker. Men, detta ger förstås inte klirr i kassan utan kostar bara.
  Är det inte landet Sveriges gräns man primärt har uppdrag att bevaka? Svårt att tro när så stora resurser läggs på att bevaka båtfolket för olika ”förseelser” som vid närmare granskning inte alls ger avtryck i olycksstatistiken och heller inte är relaterade till de områden KbV verkar i. När hörde vi senast att KbV tagit fast några smugglare av varor eller tjuvgods, illegala båtflyktingar eller andra som bryter mot vår terroteriella suveränitet?

  Lägg krut på att trimma, öva och utbilda organisationen i de kärnområden som är KbV:s egentliga uppdrag, detta inte minst också när det gäller radiokommunikation och geografisk kännedom i Stockholms skärgård, där förvånande brister uppvisas gång på gång.

  Låt polisen sköta sitt, de är de långt mycket bättre på än någonsin KbV kan bli – och tvärt om!