Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Ankring föreslås förbjudas vid krigsvrak

12 oktober, 2015 – 10.30 Kommentarer inaktiverade för Ankring föreslås förbjudas vid krigsvrak

Bomber från andra världskriget finns kvar i våra vatten och utgör hälsorisker och livsfara, konstaterar en utredning som föreslår att ett vrakområde utanför Måseskär blir avlyst.
– Området ligger inom svensk ekonomisk zon men utanför territorialvattengränsen, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket och projektledare för Miljörisker sjunkna vrak, till På Kryss.
– Vi föreslår att man undersöker om det går att införa förbud mot fiske, dykning och ankring i området vid Måseskär. Men om förslaget går vidare blir det en fråga för Havsrättskommissionen.

Dumpade stridsmedelUnder de båda världskrigen fälldes upp emot 165 000 minor i Östersjön och Västerhavet. Cirka 40 000 minor beräknas finnas kvar på Östersjöns botten i områdena där de fälldes men det har också tillkommit stora mängder dumpade bomber och ammunition i både Östersjön och Västerhavet.
– Fartygen som sänktes utanför Måseskär efter kriget är förmodligen lastade med kemiska stridsmedel som senapsgasbomber. Bottenprover visar förhöjda halter av arsenik i området, säger Ulf Olsson som i dag presenterar resultaten av ett regeringsuppdrag att kartlägga riskerna med stridsmedel i våra nära vatten.
Projektgruppen som leds av Ulf har representanter även från Chalmers, Hav och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och Statens maritima museer.
På sjökortet är ett område markerat från i höjd med Måseskär i söder till Väderöbod i norr.
– Trots det kan vi konstatera att det förekommit mycket trålning mellan vraken, säger Ulf Olsson.

På måndagen presenterar projektgruppen delar av sina resultat och näringsdepartementet får sin slutrapport den 31 oktober.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,