Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Ombord

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Ombord

Crowdsourcing övervägs för att stämma Sjöfartsverket

15 oktober, 2016 – 12.37 En kommentar

Konkurrensverket går inte vidare med ärendet om Sjöfartsverkets prissättning av sjökortsdata. Nu överväger navigationsappen Seapilots ägare istället att gräsrotsfinansiera en stämningsansökan mot Sjöfartsverket för att driva frågan vidare.

Sea Pilot vs Eniro

Till vänster skärmbild från Sea Pilots app av en vik i Norduppland under färd. Sjökortsdatan finns nedladdad i appen. Till höger Eniros gratisapp med strömmad data och mindre information.Som På Kryss rapporterat om tidigare anmälde företaget True Heading i mars i år Sjöfartsverket för diskriminerande och snedvridande av konkurrensen för sjökortsdata. Sjöfartsverket dominerar helt marknaden för sjökortsdata för hav i Sverige och True Heading anser att prissättningen för informationen till det True Headingägda bolaget Seapilot är orimligt högre än vad verket tar ut för motsvarande uppgifter till företaget Eniro som har konkurrerande produkter.

Som På Kryss rapporterat om tidigare anmälde företaget True Heading i mars i år Sjöfartsverket för diskriminerande och snedvridande av konkurrensen för sjökortsdata. Sjöfartsverket dominerar helt marknaden för sjökortsdata för hav i Sverige och True Heading anser att prissättningen för informationen till det True Headingägda bolaget Seapilot är orimligt högre än vad verket tar ut för motsvarande uppgifter till företaget Eniro som har konkurrerande produkter.

Sjöfartsverket tillämpar ”helt olika prisvillkor i förhållande till olika bolag som konkurrerar med varandra, utan att ha några godtagbara skäl för prisdifferentieringen”, skriver True Heading i sin anmälan. Skillnaden uppges vara mycket stor: Eniro debiteras 2-3 kronor per användare medan motsvarande kostnad för Seapilot är 40 kronor per användare.

Sjöfartsverket svarade till Konkurrensverket att skillnaden beror på om datan används för att löpande uppdatera informationen som visas på skärmen, strömmad sjökortsdata, eller om datan laddas ned i förväg till exempelvis en mobiltelefon eller surfplatta för att sedan kunna användas utan uppkoppling, offline.
Enligt Sjöfartsverket tar man ut samma priser från alla kunder inklusive Seapilot och Eniro.

Navigationsappar

Sjömätning i havet är hårt reglerat i Sverige. Sjöfartsverket har därför en helt dominerande ställning som leverantör av data för sjökort oavsett var datan ska användas.

Efter närmare ett halvårs handläggning har Konkurrensverket nu avskrivit ärendet helt.
– Framförallt är det en prioriteringsfråga, säger Johan Jonzon på Konkurrensverket
– I konkurrens med andra ärenden har vi inte anledning att prioritera detta.

Myndigheten har alltså inte tagit ställning i själva sakfrågan, men menar att förutsättningarna som måste uppfyllas för att gå vidare är för många. Att få framgång i domstol anses svårt.

True Heading har nyligen erbjudits samma prissättningsmodell för strömmad data som Eniro, men ser inga möjligheter att dra fördelar av den möjligheten. Appen Seapilot bygger på att sjökortsdatan är nedladdad och oberoende uppkoppling.
– Vi skulle behöva göra om hela vår tekniska lösning till en omfattande kostnad och dessutom göra produkten sämre och mindre sjösäker, säger True Headings styrelseordförande Anders Bergström som istället överväger att fortsätta den rättsliga vägen via gräsrotsfinansiering, eller så kallad crowdfounding.
– Att gå vidare med en civilrättlig process eller stämning vid Patent- och marknadsdomstolen är kostsam så vi ska undersöka om vi kan få stöd av våra användare av Seapilot för att finansera processen, säger Anders Bergström som menar att Sjöfartsverket snedvridit konkurrensen med sin prissättning.
– Hade inte Eniro lyckats förhandla fram de särskilda villkor man fick hade man lagt ner sin lösning eller avyttrat den, menar han.

Konkurrenslagen innehåller bland annat förbud mot missbruk av dominerande ställning och regler för myndigheters säljverksamhet. De aktuella lagtexterna som varit aktuella i ärendet med Sjöfartsverkets sjökortsdata är 2:a kapitlet, paragraf 7 samt 3:e kapitlets 27:e paragraf (2 kap. 7 § och 3 kap. 27 § KL).

LÄS MER: Sjöfartsverket försvarar prissättning av sjökortsdata [På Kryss, 26 april, 2016]

LÄS MER: Konkurrenslagen [Notisum]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,

En kommentar »

  • Gustaf Eklöf skriver:

    Det är trevligare med ”Amerikanska sjöfartsverket”. Deras sjökort kan vem som helst ladda ner gratis. De är ju redan betalda med federala skattemedel. Liksom våra är.
    Nått att argumentera för.