Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Även äldre båtar ska leva upp till köpförväntningar

19 september, 2016 – 09.00 Kommentarer inaktiverade för Även äldre båtar ska leva upp till köpförväntningar

Att köpa båt av ett företag ger större rättigheter som konsument än om man köper direkt från ägaren. Exempelvis kan en lite äldre båt inte enkelt avfärdas som renoveringsobjekt om den inte lever upp till köparens förväntningar.

Det är höst och fyndchans på begagnatmarknaden. Som båtköpare är det stor skillnad mellan att köpa från ett företag eller från en privatperson, exempelvis när det gäller möjligheterna att reklamera köpet efteråt.
I våras fattade Allmänna reklamationsnämnden ett beslut som nu är vägledande för liknande köp i framtiden. En privatperson köpte på våren 2015 en sjutton år gammal motorbåt av en mäklare, men upptäckte redan efter några dagar att kabeln mellan startbatteriet och generatorn satt löst. Det gick så illa att batteriet laddade ur och båten drev på grund när ägaren inte kunde starta motorn. Följden blev skador på propeller och drev.
Över en månad senare upptäckte båtägaren att sötvattenkylningen läckte vid termostathuset. Företaget lovade att fixa felet genom att bygga om till råvattenkylning och dela kostnaden med säljaren. Men någon lagning blev inte av och ytterligare en vecka senare överhettades motorn och termostathuset skadades. Köparen lät då båten akut bogseras till ett annat företag för reparation.
När köparen dagen efter krävde ersättning för reparationerna sa säljaren nej med hänvisning till att båten var så gammal att den ska betraktas som ett renoveringsobjekt. Då kan man förvänta sig sådana fel som det inträffade, menade säljaren. Och så framgick det av köpeavtalet hävdade man.
I det omfattande avtalet fanns formuleringen ”renoveringsobjekt” nämnd en gång i denna mening: ”Alla båtar som är 15 år eller äldre får betraktas vara ett renoveringsobjekt”.

Köparen vände sig till Allmänna reklamationsnämnden som i våras slog fast att köparen har rätt. Att klassa båten som ”renoveringsobjekt” visade sig inte räcka för att friskriva säljaren från skyldigheten att leverera en båt som fungerar.
Nämnden menar att det går att avtala bort Konsumentköplagens rättigheter för en köpare, men att det i så fall måste framgå mycket tydligt och formuleras specifikt för just den aktuella båten. En generell formulering om 15 år gamla båtar duger inte, anser myndigheten som har som uppgift att pröva just konsumenttvister.
I köpeavtalet framgår det, enligt ARN, inte att båtens kabeldragning och kylningssystem skulle vara i annat än normalt skick och då ska en köpare inte behöva vänta sig att utrustningen går sönder så kort tid efter köpet.

Beslutet är alltså tills vidare vägledande för alla båtköp av begagnade båtar från företag, men säger inget om vad som gäller vid en motsvarande tvist mellan två privatpersoner. Exempelvis efter ett båtköp på Blocket.
Köp mellan privatpersoner regleras av Köplagen som inte ger lika starkt konsumentskydd som Konsumentköplagen. En båt som du köper av en privatperson kan anses felaktig om varan inte är som säljaren har uppgett eller i mycket sämre skick än köparen kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar.
Om en säljare däremot har låtit bli att berätta om fel av mer allvarlig karaktär som säljaren kände till så kan ett köp hävas eller kompenseras för. Men det är enklare att som säljande privatperson formulera sig generellt för att skydda sig mot hävt köp, exempelvis med formuleringen befintligt skick. Och ångerrätt måste framgå av avtalet för att gälla.

Allmänna reklamationsnämden behandlar ett sjuttiotal ärenden som rör båtar ett båttillbehör varje år. För att en anmälan ska behandlas måste värdet av det köparen kräver vara värt minst 2000 kronor.

LÄNK: Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,