Ett 30-tal båtägare i Östhammar får nu hitta nya båtplatser och betala 430 000 kronor i rättegångskostnader efter en dom i mark- och miljödomstolen. Tvisten gäller en gemensamhetsanläggning som innefattar en brygga med båtplatser, en väg och ..." /> Båtägare förlorade bryggtvist | På Kryss Båtägare förlorade bryggtvist | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Båtägare förlorade bryggtvist

22 februari, 2022 – 08.55 En kommentar
Bild: Adobe Roland

Ett 30-tal båtägare i Östhammar får nu hitta nya båtplatser och betala 430 000 kronor i rättegångskostnader efter en dom i mark- och miljödomstolen.

Tvisten gäller en gemensamhetsanläggning som innefattar en brygga med båtplatser, en väg och en yta för parkeringsplatser som var tänkt att ägas gemensamt av 30-talet fastighetsägare i skärgården söder om Gräsö.

Det tidigare arrendeavtalet, som tecknades för brygga och parkeringsplatser, sades upp 2018 av den nuvarande ägaren till markområdet skriver Upsala Nya Tidning. Sedan dess har många av de berörda fastighetsägarna kämpat för att få till en gemensamhetsanläggning på platsen.

En knäckfråga rent juridiskt är om anläggningen är av väsentlig betydelse för sakägarna. Lantmäteriet sade ja 2020, men tvisten gick vidare till mark- och miljödomstolen som säger nej. Markägaren menar att det finns andra sätt för fastighetsägarna att lösa både båt- och parkeringsplatsfrågan och domstolen håller med. Flera av fastighetsägarna använder dessutom inte sina båtplatser i viken längre vilket innebär att det så kallade väsentlighetsvillkoret inte längre uppfylls. Efter domen får sakägarna solidariskt betala markägarens rättegångskostnader på sammanlagt 430 000 kronor oräknat ränta.

Bryggan på bilden är inte samma brygga som nämns i texten.

En kommentar »

  • Kjell Fridlund skriver:

    Vem är markägaren? En privatperson eller allmän mark och strand som tillhör kommunen?