Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Båtlivet fortsatt populärt i Sverige

17 februari, 2015 – 12.00 Kommentarer inaktiverade för Båtlivet fortsatt populärt i Sverige

 SvedeaSveriges båtägare fortsätter att använda sina båtar flitigt. Tre av fyra personer använder sin båt fler än femton dagar per år. Det visar Svedeas båtlivsundersökning som genomförts bland båtägare för tredje året i rad.

Dessutom har de allra flesta inga planer på att lämna båtlivet. Av de båtägare som planerar att sälja sin båt är det endast tre procent som inte samtidigt planerar att köpa en ny. De flesta som vill sälja sin båt gör det framför allt för att de vill köpa en större.

– Det är av stort värde för oss att på detta sätt kunna ta tempen på båtlivet, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Många som deltog i enkäten önskar att de hade mer tid till att ta del av båtlivet. Nästan tre av fyra uppger tidsbrist som anledningen till varför de inte använder sin båt mer. Över hälften säger också att bättre väder hade fått ut dem i båten oftare.

Vad som också syns tydligt i undersökningen är att män tar mer plats än kvinnor i båtlivet. 93 procent av de som svarat är män. I årets undersökning ingick även frågor om vem som styr ombord. Bland männen uppger 8 av 10 att de själva styr båten medan motsvarande siffra för kvinnorna är 2 av 10.

– Vi tror att det skulle bli både roligare och säkrare om fler ombord kunde hjälpas åt att hantera båten. Därför kommer vi under våren att starta båtkurser speciellt för kvinnor, säger Göran Södergren.

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under perioden 8-26 januari i år och drygt 2000 personer deltog.

Kim Nordlund
redaktion@pakryss.se

,