Frågan om båtklubbar ska betala moms på hyran för sina båtuppställningsplatser tar ännu en sväng upp till högsta instans. Detta eftersom Skatterättsnämnden färska beslut att båtplatser på land är skattepliktiga överklagades på måndagen. – Vi vill veta vad som verkligen gäller, säger Marina Högland vid Stockholm stad som hyr ut mark och hamnar till ett 80-tal klubbar." /> Båtplatsmomsen åter till högsta instans | På Kryss Båtplatsmomsen åter till högsta instans | På Kryss
Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Båtplatsmomsen åter till högsta instans

26 september, 2017 – 14.28 7 kommentarer
Essinge Båtsällskap

Frågan om båtklubbar ska betala moms på hyran för sina båtuppställningsplatser tar ännu en sväng upp till högsta instans. Detta eftersom Skatterättsnämnden färska beslut att båtplatser på land är skattepliktiga överklagades på måndagen.
– Vi vill veta vad som verkligen gäller, säger Marina Högland vid Stockholm stad som hyr ut mark och hamnar till ett 80-tal klubbar.

Hyra för mark är skattebefriad. Därför tar många kommuner i Sverige inte ut moms på sina arrende- och hyresavtal i hamnområden. Men eftersom det finns många undantag till skattefriheten så vände sig Stockholm stad hösten 2015 till Skatterättsnämnden för att få veta om de ska ta ut moms för marken som hyrs ut till stadens över 80 båtklubbar. Frågan kommer att påverka båtägare i hela Sverige eftersom det slutgiltiga beslutet blir vägledande för andra kommuner.

Skatterättsnämnden kom fram till att kommunen ska ta ut moms och hänvisade bland annat till ett danskt fall i EG-domstolen 2005. Då gällde det en dansk hamnanläggning som EG-domstolen slog fast är momspliktig parkeringsplats. Förenklat kan man säga att parkeringsplatser är momspliktiga och att en uppställningsplats för en båt eller en hamnanläggning för förtöjning eller ankring är en parkeringsplats i juridisk mening. Vilket fordon som parkeras har ingen betydelse. Att det är en ideell förening som hyr marken saknar också betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolens dom avgjorde att båtplatser och vinteruppställning är olika tjänster. Nu ska frågan om de ska beskattas också avgöras i domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom avgjorde att båtplatser och vinteruppställning är olika tjänster. Nu ska frågan om de ska beskattas också avgöras i domstolen.

Stockholm stad valde då att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen för att reda ut om båtplatserna i vattnet och uppställningsplatserna på land ska räknas som ett och samma tillhandahållande av parkering eller som separata avtal som därmed kan beskattas olika. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans och dess beslut kan inte överklagas. Domstolen konstaterade att tillhandahållandet av mark på land och båtplatser i vattnet är två olika tjänster och att de kan beskattas olika. Men frågan om själva beskattningen besvarades inte utan frågan gick tillbaka till Skatterättsnämnden. I början av september i år meddelade Skatterättsnämnden att Stockholm stad ska ta ut 25 procent moms för både marken på land som används till vinteruppställning och för båtplatserna. Bland annat skrev nämnden: ”Skatteplikten enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML omfattar, enligt Skatterättsnämndens mening, alla platser som upplåts i syfte att användas som parkering även om marken inte är särskilt anpassad men väl lämpad för parkering.”

Men på måndagen som var sista möjliga dag för överklagan, valde Stockholm stad att åter överklaga Skatterättsnämndens beslut.
– Vi uppfattar det som att det fortfarande finns oklarheter, säger Stockholms stads chef för idrottsförvaltningen, Maria Högland.
– Nu måste Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till om det var rätt att dela upp i två delar eller kanske ännu flera. De måste även besvara om de olika tjänsterna är skattepliktiga eller inte.

Maria Högland säger att Stockholm stad inte har någon egen uppfattning i själva sakfrågan.
– När det handlar om moms kan inte vi påverka, utan vi vill veta vad som gäller utan att behöva tolka något, säger Maria Högland.

Överklagandet har skickats till Högsta förvaltningsdomstolen och kommer att kompletteras med mer underlag närmaste veckorna.
– Vi har ambitionen att avgöra detta ärende inom sex månader, säger Stina Pettersson, justitiesekreterare på Högsta förvaltningsdomstolens skatteenhet.
När Stockholm stad har kompletterat överklagan skickas handlingarna till motparten Skatteverket som i sin tur får svara.
Om Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att kommunen ska betala moms så är det fortfarande oklart för hur lång tid tillbaka som Stockholm stad, och andra kommuner, kan kräva moms.

På Kryss fortsätter att bevaka frågan.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

7 kommentarer »

 • Redaktionen skriver:

  Hej Kjell,
  Det aktuella ärendet handlar om själva markhyran är skattepliktig eller inte. Så här sammanfattar Högsta förvaltningsdomstolen bakgrunden till frågan om vilken markhyra som är momspliktig: ”Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet undantas från mervärdesskatteplikt. Undantaget omfattar dock inte upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel. Sådana upplåtelser är således skattepliktiga.”

  Skatterättsnämnden i sin tur kom fram till att skatteplikten, det vill säga att moms ska läggas på markhyran, gäller ”alla platser som upplåts i syfte att användas som parkering även om marken inte är särskilt anpassad men väl lämpad för parkering”.

  Man kan tänka sig att en kommun väljer att kompensera båtklubben för den ökade skattekostnaden genom att sänka hyran, men det har ingen kommun tagit ställning till ännu. Frågan är inte heller slutligen avgjord ännu.

  /Redaktionen, På Kryss

 • Kjell Boman skriver:

  Hej

  Vad gäller för bil och vagn på en campingplats eller t ex i naturen då jag parkerar båten tillfälligt i en hamn, vid ett varv för lagning eller vid en
  ö som ägs av staten eller kommunen. Ska alla som har möjlighet nu släpa hem båten till egna tomten. Obegripligt dumt i skattesverige
  Kjell Boman

 • Redaktionen skriver:

  Hej Reidar,
  En båtklubb som är en ”allmännyttig ideell förening”, det vill säga att den inte bedriver ekonomisk verksamhet, behöver inte lägga på moms på sina tjänster även om det är en parkering (båtplats). Men den kan räknas som ekonomisk förening och därmed skattskyldig eller vara frivilligt skattskyldig vilket kan vara en fördel moms-mässigt.

  Reidar: Vi skickar vidare den frågan till Stockholm stad!

  /Redaktionen, På Kryss

 • Reidar Stolt skriver:

  Betalar Bromma och Arlanda flygplats moms på sin parkering av flygplan?

 • Staffan Högardh skriver:

  Om en båtklubb äger sin anläggning, fastighet, (mark och vatten) och tar ut en medlemsavgift, där båtplats ingår.

  Vad gäller då? Jämför gärna andra frilufts- och idrottsverksamheter.

  MVH

  Staffan Högardh

 • Redaktionen skriver:

  Hej Tommy,
  Uthyrning av pontoner och annat material är, till skillnad från markhyra, inte skattebefriat. Det låter som en ovanlig lösning att staden ska hyra ut sådant material.
  Det omvända, att klubben står för hamnanläggningen på kommunens mark, innebär att klubben ska betala moms för hyran.
  /Redaktionen, På Kryss

 • Tommy Lindroth skriver:

  Hej
  Vad gäller avseende moms om båtklubben äger marken
  och hyr inte något mer än pontoner från staden.
  Hls
  Tommy