Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Båtplatsmomsen till högsta instans

4 oktober, 2016 – 15.39 En kommentar

Stockholm stad har överklagat beslutet att båtplatser i vatten och på land ska momsbeläggas. Nu avgörs frågan av Högsta förvaltningsdomstolen inom ett halvår.

Heleneborgs båtklubb på Långholmen är en av båtklubbarna i Stockholm som idag inte betalar moms på markarrendet.

Heleneborgs båtklubb på Långholmen är en av båtklubbarna i Stockholm som idag inte betalar moms på markarrendet.

I sista minuten överklagade Stockholm stad på måndagen Skatterättsnämndens beslut att markarrenden till båtklubbarna ska momsbeläggas. Om Skatterättsnämndens beslut inte hade överklagats hade Stockholm, och sannolikt landets övriga kommuner som arrenderar ut hamnområden, tvingats att lägga moms på arrendeavgifterna för båtklubbar och andra fritidsbåtshamnar.
– Eftersom beslutet får konsekvenser för båtklubbarna i Stockholm och i hela landet ville vi få det prövat i högsta instans, säger Emilia Bjuggren, socialdemokratiskt idrottsborgarråd i Stockholm.
– Båtlivet är viktigt för Stockholm och jag anser att ideella båtklubbar ska vara skattebefriade precis som övrigt ideellt föreningsliv.

Stockholms överklagande lämnades in sista dagen innan Skatterättsnämnden skulle ha vunnit laga kraft och tvingat Skatteverket att tillämpa beslutet. Till skillnad från tidigare så vill Stockholm nu argumentera för att båtklubbarna inte ska betala moms.
– Vi har begärt anstånd i tre veckor för att framföra vår ståndpunkt, säger juristen Catharina Gyllencreutz som är Stockholms ombud i ärendet.

Ärendet kom på tisdagen in till Högsta förvaltningsdomstolen vars beslut inte kan överklagas.
– Ärenden som överklagats från Skatterättsnämnden har förtursrätt och vi har ambitionen att avgöra inom sex månader, säger Stina Pettersson, justitiesekreterare på Högsta förvaltningsdomstolens skatteenhet.

Om Stockholm stad kompletterar överklagan skickas de handlingarna till motparten Skatteverket som i sin tur får svara. Skriftväxlingen mellan parterna kan pågå så länge domstolen tillåter det.

Om Högsta förvaltningsdomstolen delar Skatterättsnämndens uppfattning om rättsläget så är det fortfarande oklart för hur lång tid tillbaka som Stockholm stad, och andra kommuner, kan kräva moms.

I Skatterättsnämnden beslut hänvisades till ett fall i EG-domstolen 2005. Då gällde det en dansk hamnanläggning som EG-domstolen slog fast är momspliktig parkeringsplats. Vilket fordon som parkeras eller vem som hyr marken hade då ingen betydelse för domstolens beslut.

Båtklubbarna i Stockholm stad är medlemmar i Saltsjön – Mälarens Båtförbund som organiserar ytterligare hundratals klubbar i Mälaren och inom Storstockholm. Förbundets vice ordförande Sören Löfgren har verkat för att Stockholm stad ska överklaga och är glad att ärendet nu gått vidare.
– Vi anser att Skatterättsnämndens beslut är felaktigt. Rättsfallet som man hänvisar till i Danmark handlade om en kommersiell aktör, säger Sören Löfgren.
– Varje pålaga som gör båtlivet dyrare riskerar att minska intresset. Arrendeavgifterna har redan höjts de senaste åren och ett momspålägg skulle lägga på ytterligare 25 procent. Det är förstås medlemmarna som betalar i slutänden.

Sören har inte någon förhoppning att Stockholm stad ska kompensera för en eventuell skattekostnad genom sänkta arrendeavgifter.
– De har redan i dag ett stort underskott för underhållskostnaderna, säger han.

Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren vill inte heller ge några löften om kompensation från kommunen för ökade utgifter.
– Det är för tidigt att säga och nu hoppas jag på det bästa. Men generellt gäller självkostnadsprincipen. Båtlivet ska bära sina egna kostnader, säger Emilia Bjuggren.

Att båtklubbarna som arrenderar marken är ideella föreningar har ingen betydelse för frågan om moms ska läggas på arrendet eller inte, enligt Skatterättsnämndens ordförande Kristina Harmsen Hogendoorn. Inte heller omständigheten att kommunens upplåtelse sker till båtklubbarna som i sin tur upplåter ”platserna för parkering” till båtägarna har någon betydelse för beslutet.
Om Högsta förvaltningsdomstolens jurister gör samma tolkning som Skatterättsnämndens återstår nu alltså att se. På Kryss fortsätter att bevaka ärendet.

LÄS MER: Båtplatser momspliktiga [På Kryss, 20 September, 2016]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • Janne Sandgren skriver:

    Håhåjaja! Den svenska modellen byggs på vidare. Låt aktiebolaget Sveriges administration blomma ut till fullo! Varför inte tillsätta en ny generaldirektör som håller koll på båtplatsmomsen? Födda fria sägs det att vi är samt beskattade till dödagar gäller fortfarande i allra högsta grad. När ska våra förtroendevalda börja sanera i sina egna led för att kapa kostnader i sveriges administration? Men tanken faller förmodligen på sin egen orimlighet eftersom mängder av mina medmänniskor då skulle bli arbetslösa. Ericsson kapar kostnader och rymmer Sverige på grund av att deras konkurrenter kan producera billigare produkter annorstädes i världen. Att de håller stenhård koll på sina administrativa kostnader är solklart ,de kapar med blixtens hastighet när så krävs. Varför i hela fridens namn måste vår politiker klåfingrigt pillra och beskatta på våra möjligheter till att ladda våra batterier i samband med en meningsfull fritid. Jag minns hur Gunnar Sträng drog ut sina hänslen inför svenska folket och förklarade att ”OMSEN” på 3% bara var tillfälligt. Jo den var tillfälligt, han var synnerligen ärlig det måste medges. Omsen gick i graven och han bytte bara namn på sin skapelse till moms.