Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Båtsamverkan ledde till färre båtmotorstölder 2018

29 januari, 2019 – 14.46 En kommentar

Under 2018 stals 2510 båtmotorer. Det är en minskning från 2017 då antalet stölder var 2729. Det visar statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

Minskningen för hela riket är åtta procent, men nedgången är i runda tal dubbelt så stor i storstadsområden och i Polisregion Mitt. Men det är också i storstadsområden som det största antalet stölder sker. Stockholm toppar listan med 816 stulna motorer, medan 616 stals i Polisregion Väst. Minskningen i Stockholm och Väst ligger på 15 respektive 16 procent.

Ökning i söder

Den största nedgången i antalet motorstölder skedde under första halvan av 2018.

I södra delen av Sverige är utvecklingen dock inte lika positiv. I Polisregion Syd och Bergslagen ökade istället stölderna med 24 respektive 10 procent. Men överlag har alltså antalet stölder minskat.

Per Grywenz, vd på försäkringsbolaget Svenska Sjö, konstaterar att deras statistik stämmer tämligen väl med BRÅ-siffrorna.

– Dock ökar snittvärdet. Det är med andra ord dyrare – nyare och större – motorer som stjäls, säger han.

Även om Per Grywenz inte vill uttala sig tvärsäkert om skälen bakom minskningen av antalet stölder, tror han att det främst har att göra med en ökad medvetenhet om risker hos båtägarna.

– Har man den går det att påverka risken en hel del. Exempelvis genom att inte förvara båten vid sommarstugan, väl synlig från vägen och utan en människa i närheten. Eller genom att installera en spårsändare och löpande kontrollera att den fungerar.

Båtsamverkan motar

Även samarbeten som Båtsamverkan, där båtklubbar jobbar systematiskt med förebyggande åtgärder och även har nära kontakter med polisen, är en tänkbar orsak.

– I de tre polisregioner där stölderna minskat rejält arbetar man även aktivt med Båtsamverkan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

redaktion@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • PA Malmgren skriver:

    Även om antalet gått ner , är siffrorna skrämmande. Det är som ett sjunkande skepp , när Sverige dräneras på utbordare , och så står tull och gränspolis bara och tittar på . Siffrorna avskräcker från att köpa båt med utbordare .