Bojar Kryssarklubbens bojskisser uppdaterades för SXK- hamnbok och publicerades på kretsarnas hemsidor under 2005. Vid den tidpunkten hade S:t Annakretsen 7 platser i skärgården där svajbojar var utlagda. Dessa bojar har under åren varit en uppskattad ..." /> Bojar och segelleder hos S:t Annakretsen | På Kryss Bojar och segelleder hos S:t Annakretsen | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Bojar och segelleder hos S:t Annakretsen

3 februari, 2020 – 15.34 Kommentarer inaktiverade för Bojar och segelleder hos S:t Annakretsen
boj

Bojar
Kryssarklubbens bojskisser uppdaterades för SXK- hamnbok och publicerades på kretsarnas hemsidor under 2005. Vid den tidpunkten hade S:t Annakretsen 7 platser i skärgården där svajbojar var utlagda. Dessa bojar har under åren varit en uppskattad del av den medlemsnytta som erbjudits på kretsens kustavsnitt.
Den danske medlemmen Eigil Pedersen som i flera säsonger seglat i våra svenska farvatten kunde via en boj-donation med önskemål om flera bojar initiera att vi såg över våra möjligheter att utöka bojbeståndet. Detta ledde till att kretsens ansvariga för våra bojar, först Ove Olsson och nu senare Micke Garstad, baserat på Eigils önskemål tog upp en diskussion med respektive vattenrättsägare.
Detta har burit frukt och via de goda relationer som Ove och Micke skapat med ägarna och det idoga arbete som genomförts kan vi nu erbjuda bojar på 12 platser med totalt 18 bojar i S:t Annas, Gryts och Tjusts skärgårdar.
Så här skriver Micke Garstad i kretsens medlemsblad: ”Vi kommer i år att i första hand underhålla och besiktiga våra befintliga bojar för att det ska vara säkert att ligga vid dom.

Vi vill gärna ha in synpunkter om vad ni tycker om Pålbojarna som vi har i vår uthamn Stugvik på Stora Ålö. Vi planerar inte för några nya bojar detta år, då vi har mycket jobb med att underhålla dom bojar som vi redan har i vårt stora geografi ska område.”

S:t Annakretsen vill härmed uppmana alla klubbens medlemmar att via båtregistrering göra sig nytta av den fina medlemsförmån som vårt ideella arbete med utläggning och underhåll av bojar erbjuder. 


Segelleder
Skutleden som ligger i S:t Annas skärgård sträcker sig från Kejsaren i Norr till Missjö i Söder.
Vi i S:t Annakretsen har under många år jobbat med att göra denna led säkrare att färdas i. S:t Annakretsen har efter många år nu fått tillstånd att sätta ut kardinalmärken vid passagen vid Rotsund och Olssundet. Det finns även några äldre båtsportmärken i denna led som vi underhåller.

Kronleden som är vår yttre led från Kopparholmarna i Norr till Ådkobb i Söder har vi också gjort mer tillgänglig och säkrare med fyra nya kardinalmärken. Även i denna led finns det båtsportmärken, kummel och fläck som vi underhåller för att göra resan genom den yttre skärgården säkrare.

Dessa leder med nya kardinalmärken och båtsportmärken finns med i nyare sjökort som är integrerade med Hydrographicas kort.


Bilden med heldragna röda linjer visar sträckningen av Skutleden och Kronleden är hämtad från nya Eniro på sjön.

S:t Annakretsen har i dag 4 pålbojar och alla finns i kretsens uthamn Stugvik på St Ålö. S:t Annakretsen vill ha in synpunkter om pålbojarna för att dessa är en medlemsnytta som SXK nu håller på att testa. Det är det ju mot bakgrund av detta uppskattat om medlemmarna delar med sig av sin upplevelse att använda en pålboj som jämförelse med den gamla modellen av svajboj!

Pålbojarna underlättar avsevärt när du ska lägga till. Tenen på bojen är högre och därmed mindre risk att metalldelar i bojen ligger och slår mot skrovsidan då pålbojen består mestadels av plast med ett mindre beslag av järn på toppen av bojkroppen.

Pålbojarnas tålighet mot is och därmed minskat underhåll kan vara en faktor som man kan ta upp som nytta för klubben snarare än en förbättring av båtlivet generellt.

Snarare är väl det vi tar upp om Skutleden och Kronleden ovan i linje med ditt önskemål om att ge argument för förbättrat båtliv.

Med vänlig hälsning/
S:t Annakretsen/gm. Micke o Stefan

Foto huvudbild: Kaj Kjellgard