Hem » Nyheter

Nyheter

Böter för skräpet i naturhamnen

19 februari, 2011 – 00.11 Kommentarer inaktiverade för Böter för skräpet i naturhamnen

Kringslängt toapapper bakom buskarna på holmen kan i sommar ge 800 kr i böter. Lämnade engångsgrillar eller kringslängda ölburkar lika mycket. Nedskräpning i skärgårdar och stränder kommer troligen redan i sommar att kunna ge böter.

Regeringen har beslutat om en ny straffbestämmelse som gör det möjligt att utfärda penningböter på plats för det som kommer kallas ”nedskräpningsförseelse”. Nedskräpning av grövre slag är redan i dag straffbelagt och kan leda till böter och fängelse i upp till ett år. Lagändringen gör det dock enklare att ställa den som skräpar ned till svars.

Miljöminister Andreas Carlgren säger ” Vi gör inte detta för att folk ska behöva betala en massa böter, utan för att de istället ska sluta skräpa ned. Arbetet mot nedskräpning måste självklart ske på olika sätt och man behöver även arbeta med attityder och göra det tydligt att det inte är acceptabelt att skräpa ner.”.

Det är kanske inte realistiskt att låta polisen åka runt och bötfälla för detta, för vem slänger skräp framför ögonen på uniformerade poliser – men det ger en signal att det inte är okej att lämna middagsresterna på klipporna utan att alla bör plocka upp efter sig. Att skapa en attitydförändring, i stil med Nolltoleransprojektet i New York som minskade all brottslighet, kan helt säkert behövas.

Enligt förslaget ska Naturvårdsverket få pengar för en treårig informationssatsning. Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2011.

Även att dumpa båttoaletten överbord kommer att förbjudas som vi skrivit om tidigare.