Hem » Långfärd, Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Långfärd   Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Bristande information om tågvirkes hållfasthet

24 april, 2017 – 16.22 Kommentarer inaktiverade för Bristande information om tågvirkes hållfasthet

Dödsfallet ombord på Clipper-båten utanför Portugal föranleddes av en sönderdragen polyetenstropp vid en splits. Brittiska haverikommissionen uppmanar tillverkarna av tågvirke att tydligare informera om hur draghållfastheten påverkas av splitsar och knopar.

Preventergajen ombord på olycksbåten Ichorcoal löpte i en stropp fäst i fören. I samband med två oplanerade gippar i hårt väder brast splitsen på stroppen och bommen kastades av storseglet från babord till styrbord och lite senare tillbaka till babord. En 49-årig besättningsman omkom i samband med gipparna och misstänks ha slagits omkull av storskotet.

preventerskiss2

Preventerarrangemanget på Clipper 70-båten Ichorcoal vid tidpunkten för olyckan.

Stroppen bestod av en splits och två kausar. Preventergajen löpte i en av kausarna. Stroppen var tillverkad av Clipper-organisationens egen riggare och användes på alla båtar i amatörhavskappseglingen. Enligt tillverkarna klarar den aktuella Dyneema-linan, Marlow D2 Racing, över sex tons påfrestning, men det står inget om hur hållfastheten påverkas av arbete på linan. Clipperorganisationen hade inte heller valt att praktiskt hållfasthetstesta stroppen.

”Om Clipper hade känt till stroppens verkliga brottbelastning och dess svagheter i preventerlösningen, så hade stroppen kunnat modifierats för att försäkra sig om att kapaciteten bättre skulle motsvara syftet med hur den skulle användas”, skriver haverikommissionen, MAIB, i rapporten.

Polyeten benämns också high-modulus polyethylene, HMPE, och har mycket goda egenskaper som tågvirke eftersom hållfastheten kontra vikt är bättre än många andra traditionella material ombord. Fibrerna är extremt långa och materialet töjer sig mycket lite.

MAIB rekommenderar nu seglarorganisationer och myndigheter att verka för ökad kunskap om tågvirkes användning och begränsningar och att just moderna material som HMPE inte heller är starkare än sin svagaste del.

Tillverkaren Marlow, som även finns på den svenska marknaden, uppmanas att se över informationen för sina produkter när det gäller hur splitsar och knopar påverkar hållfastheten. Marlow uppmanas också samarbeta med andra tillverkare av tågvirke för att utöka informationen om material och produkter.
På Kryss har granskat flera reptillverkares information om specifika linor av HMPE, på den svenska marknaden, men inte hittat någon information om hur hållfastheten påverkas av arbete med linorna.

Stropp

En hel stropp av den typ som användes ombord på Ichorcoal och på andra Clipper 70.

Johan Boström
johan@pakryss.se

,