Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Debatt: Dåliga nyheter från Sverige

15 april 2010 – 10:44 Kommentarer inaktiverade för Debatt: Dåliga nyheter från Sverige

Jag blev ledsen efter att ha läst Kryssarklubbens ställningstagande till Transportstyrelsens ”skitutredning”.

Utan att känna till detaljerna i saken och möjliga brister i utredningen vågar jag dock säga att här i Finland är jag säkert inte ensam med min besvikelse över den negativa och nästan bromsande attityden hos SXK. Är detta i linje med Baltic Sea Action Plan?

 Jag vet, att för några år sedan  skrattade och kritiserade grannländerna Finland för vårt ”förhastade” beslut om sugtömning och andra nödåtgärder för att förbättra läget i våra kustvatten. Det gjorde man också  i början hos oss. ”Småbåtarna spelar en pytteliten roll jämfört med utsläppen från lantbruket osv.” sade man.

Idag är stämningarna mera positiva och framåtriktade. År efter år får vi nya stationer för sugtömning i våra skärgårdar. Därför är det för oss så ofattbart att många stora gästhamnar i Sverige har inte möjlighet för sugtömning. Sverige har djupare vatten och tills vidare renare kuster än vi, men trenden är väl klar även hos er.

 Jag är en stor vän av Sverige, bott hos er i fem år,  seglar idag min tredje svenska båt, och seglar nästa varje sommar i svenska vatten. Sverige har i många viktiga och stora frågor varit en positiv föregångare och modell för Finland. Under vinterkriget 1939-40 sade man i Sverige: ”Finlands sak är vår!”  Det vore härligt om seglarna i Sverige och i Finland kunde gemensamt säga och handla: ”Östersjöns sak är vår!”

Olli-Pekka Lassila, Esbo, Finland
SXK:areoch NJK:are

I Finland, liksom i flera andra länder i Östersjöområdet, gäller fr.o.m. 1.1.2005 en lag som totalförbjuder utsläpp av obehandlat toalettavfall i våra vattendrag. Lagen föreskriver alltså inget annat om toalettarrangemangen ombord på båtar än att avfallet inte får dumpas direkt i vattnet. Ombyggnadsarbeten blir i praktiken aktuella på de båtar där avfallet leds ut i vattnet, antingen direkt från toalettstolen eller via en septiktank. Dessa båtar måste förses med ett sugtömningssystem, vilket betyder att avfallet leds till och förvaras i en septiktank som töms med hjälp av en sugtömningsanläggning.

På så sätt hamnar toalettavfallet i avloppsreningsverken och inte direkt i naturen.

Sugtömningsanläggningar finns redan i de flesta gästhamnar och t.ex i alla Blå flagg-hamnar, och det uppförs hela tiden nya anläggningar även annanstans, bl.a. i hemmahamnar. Sugtömningspumpen är enkel att använda, men eftersom anläggningen lätt går sönder om den används på fel sätt är det bra om du kan lära dig funktionsprincipen från grunden av någon som är mer erfaren. Kom också ihåg att till slut alltid suga upp lite rent vatten med pumpen, så att slangen blir ren och tom för följande användare! Trasiga pumpar ska anmälas så snabbt som möjligt så att pumpen inte står oanvänd i onödan.

Kemiska toaletter som töms i land eller torrtoaletter, som i bästa fall efter kompostering ger färdig mull för blomrabatten, duger även i framtiden som alternativ till vattentoaletten. Alla båtar behöver naturligtvis inte förses med en toalett överhuvudtaget.

Källa: Mot renare seglatser – guide för båtfarare, från Håll Skärgården ren (Finland)