Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Stöd till utbildning av Seglarskolans befäl

15 januari, 2016 – 13.22 Kommentarer inaktiverade för Stöd till utbildning av Seglarskolans befäl
Befäl på Gratitude. BILD: JOHAN BOSTRÖM

Seglarskolans Olle Wranne, Erik Larsson och Måns Berger ombord på Gratitude. Befälen arbetar frivilligt på ledig tid men bekostar i dag en stor del av sin nautiska utbildning.

Kryssarklubbens Seglarskola får nu ekonomiskt stöd för att säkra utbildningen av säkerhetsbesättningen som arbetar frivilligt. De certifikatsgrundande utbildningarna för befälen får över 300 000 kronor från Svenskt friluftsliv under tre år.

Seglarskolans fartyg är klassade som traditionsfartyg. För att få framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning med godkända certifikat. Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet under sin semester eller annan fri tid. För att bemanna de trettiotal seglingar som görs varje år krävs cirka trettio befälhavare, sextio styrmän, sextio instruktörer, trettio båtsmän och lika många kockar.

Mycket av utbildningen som krävs genomför Seglarskolan själv, men de delar som är reglerade av Transportstyrelsen medför ofta att man måste köpa delar eller hela utbildningar. Utbildningarna medför en ökad säkerhet ombord och ökade kunskaper om sjösäkerhet i stort. Ökad säkerhet är självklart mycket positivt men på ett personligt plan medför detta höga kostnader för Seglarskolans befäl. Seglarskolan har sökt och nu beviljats 377 000 kronor från Svenskt friluftsliv över tre år.

Seglarskolans årliga behov av certifikatsgrundande utbildningar:
Basic Safety: En grundläggande kurs om säkerhet till sjöss och omfattar, trots namnet, mycket omfattande övningar i bland annat brandbekämpning, rökdykning, överlevnad i kalla vatten och sjukvård. Basic Safety behöver förnyas var femte år vilket gör att Seglarskolan behöver utbilda cirka tjugo befäl i Basic Safety varje år.

Crowd and Crisis Management: Samtliga befälhavare och styrmän måste genomgå en så kallad crowd and crisis management-utbildning var femte år. Utbildningen förbereder befälen på vad de kan komma att möta i en krissituation till sjöss.

ROC (Restricted Operators Certificate): Samtliga befälhavare och styrmän måste genomgå en ROC-kurs var femte år. Kursen handlar om att hantera den radio- och nödsändar-utrustning som finns ombord.

Samtliga befälhavare och styrmän måste antingen studera på Chalmers tekniska högskola eller på Linnéuniversitetet i Kalmar och läsa Fartygsbefäl klass 7, eller läsa en Master of Yachts-kurs. Seglarskolan håller årligen en Master of Yachts-kurs.

/Redaktionen
redaktion@pakryss.se

Seglarskolans webbplats: sxkseglarskola.se

, , , ,