Hem » Nyheter

Nyheter

Kampanj för att få tillbaka miljövänlig energi på Svenska Högarna

13 augusti 2010 – 13:52 En kommentar

Kryssarklubbsmedlemmen Björn Bertoft har startat en kampanj för att se till att förnyelsebar energi åter kan försörja öns fyr med elektricitet.

När Björn besökte Svenska Högarna i juli i år går ett högljutt dieselverk på ön, eftersom det vindkraftverk som finns har gått sönder. Idag under eftermiddagen startade Björn en kampanj på Facebook för att laga kraftverket eller skaffa fram ett nytt.

Så här skriver Björn: ”En sak jag tänkte på när jag var ute på ön är att vindkraftverket står still. Hörde ryktas om att det var trasigt och för dyrt att laga. Istället dunkar ett dieselkraftverk med en rostig gammal tank som såg ut att vara minst nåt fotbollsplansrelaterat i storlek. Fördj-lig dålig image för svensk hantering av känslig världsunik skärgård.
Om jag skulle dra igång ett projekt för att antingen få dit ett nytt vindkraftverk eller åtminstone reparera det gamla och få ner dieseleländet till en nödstorlek.  Jag tänker mig att det står ett nytt fräscht vindkraftverk – till och med sponsrat. Vid kraftverket skall det sedan finnas en liten bod med 8 eluttag för biltelefoner eller datorer.

Denna bild (ovan – klickbar för större format) visar läget Juli 2010.

Om detta är ett av de sköraste platserna i vår världsunika skärgård så är metoden att förse ön med el föga smickrande för svensk energiambition. Förvisso är det inte så många som tar sig hit, men symbolvärdet är mycket starkt och med hjälp av internet så blir även avlägsna platser närgångna för en bred opinion.”

UPPDATERING 17 augusti 2010: Hans Anderin som är tillsyningsman på Svenska Högarna säger att vindkraftverket, som var ett projekt initierat på KTH, inte har fungerat på många år. Ett vindkraftverk räcker heller inte till för att på ett tillförlitligt sätt försörja de resurser på ön som behöver det. Det är fyren, familjernas bostäder och ett kommande 60 meter högt radartorn som ska försörjas med kraft. Troligen kommer dock ett modernare dieselgenerator att installeras.

En kommentar »

  • Kjell Lundberg skriver:

    Ett mycket bra initiativ! Har som landkrabba från inlandet (Östersund, nåja, vi har ju åtminstone Storsjön..) besökt Sv Högarna tillsammans med vänner i Stockholm och stått undrande över den trasiga siluetten av ön som blir resultatet med ett rostigt och utrangerat vindkraftverk. I dessa tider när vindkraft faktisk byggs ut är det såväl en symbolfråga som en verklig miljöfråga att ordna strömförsörjning på ön på annat sätt än att transportera och förbränna diesel till ön med koldioxidutsläpp som följd. Högarna bör ju även vara en vindsäker plats.

    I detta projekt finns även ett sunt profilvärde för det företag som gör en insats och därmed markerar sin närvaro på kraftverk och mast.

    Kjell Lundberg