Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Elva omkomna i fritidsbåtolyckor första halvåret 2015

8 juli, 2015 – 09.21 Kommentarer inaktiverade för Elva omkomna i fritidsbåtolyckor första halvåret 2015

Under första halvåret 2015 omkom 11 personer i olyckor med fritidsbåtar, jämfört med 10 personer första halvåret 2014. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. Under samma period kunde minst fem personer räddas till livet tack vare att de kunde larma med mobiltelefoner som de haft i vattentäta fodral.

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom båtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidbåtar under färd samt båtrelaterade olyckor i hamn eller vid manöver på väg in i hamn. Sedan 2001 har definitionen vidgats till att omfatta också de som förolyckas på bryggan på väg till eller från en fritidsbåt. Dödsfall som primärt orsakats av sjukdom, mord eller självmord är inte medräknade.

Under första halvåret 2015 omkom totalt 11 personer i 9 olyckor, jämfört med 10 personer första halvåret 2014. Vid en av olyckorna omkom 3 personer. Olyckorna inträffade i april (2 omkomna), maj (1 omkommen) och juni (8 omkomna).

Antalet omkomna för perioden är något färre jämfört med de senaste 10 åren, då i genomsnitt nästan 13 personer omkommit per år.

– Vi kan konstatera att vintern var mild i stora delar av landet, med lite is som gjort att båtsäsongen kunnat börja tidigt. Samtidigt har våren och försommaren varit kall, blåsig och regnig. Dessa faktorer kan ha påverkat antalet olyckor och när de inträffat, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

Enligt de uppgifter som Transportstyrelsen tagit del av inträffade en av olyckorna i ett hamnområde, två i skärgården, fem i insjöar och en i en fors.

Inga barn omkom. Åldersfördelningen över de omkomna såg ut på följande sätt:

Ålder Antal omkomna
21-30 3
31-40 2
51-60 1
61-70 4
71-80 1

Samtliga omkomna var män.

Två av olyckorna inträffade på statligt räddningsområde, det vill säga i hav eller vissa större insjöar. Övriga olyckor i kommunalt räddningsområde, det vill säga i hamnområden, insjöar och andra inre vattendrag. Vid sju av olyckorna var den omkomne ensam i sin båt.

– Vi har också fått in uppgifter om att minst fem personer som kapsejsat har räddats tack vare att de kunnat larma med sina mobiltelefoner som de haft i vattentäta fodral, säger Lars-Göran Nyström.

– Det visar att en enkel säkerhetsåtgärd som ett vattentätt mobilfodral, tillsammans med användning av flytväst kan rädda liv.

redaktion@pakryss.se

, ,