Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Enklare regler för sjömärken

2 juli, 2017 – 15.14 En kommentar

Nu förenklas reglerna för vissa sjömärken. Nya föreskrifter från den första juli sänker kraven på underlag för tillstånd för att exempelvis markera ett grund.
– De tidigare kraven var i vissa fall orimliga tyckte vi, säger Johan Skogvik vid Transportstyrelsens Sjötrafiksektion.

>> LÄNK: Testa dina kunskaper och lär dig mer om sjömärken [Transportstyrelsen]

Transportstyrelsens nya föreskrifter om ”utmärkning med sjösäkerhetsanordningar” ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter från 1979. De nya föreskrifterna presenterar ny utmärkning av bland annat broar, vind- och vågkraftverk, en ny vrakboj och regler för virtuella sjömärken som endast är gps-punkter.

En förändring som kan göra det lättare för exempelvis båtklubbar eller Kryssarklubbskretsar att märka ut grund är nya lägre krav på vilket underlag med exempelvis djupmätningar som måste redovisas innan tillstånd ges att märka ut grundet.
– Nu kan det räcka med en flygbild där det tydligt framgår att det är ett grund, säger Johan Skogvik, handläggare vid Transportstyrelsens Sjötrafiksektion.
– De tidigare kraven var i vissa fall orimliga, tyckte vi, och arbetet med att förenkla för kardinalmärken och punktmärken.

Ett kardinalmärke markerar sin positions förhållande till ett enskilt grund. Det finns syd-, väst-, nord- och ost-märken som kan sättas ut enskilt eller i kombination.
Men reglerna för lateralmärken, gröna och röda prickar som visar var farleden går, förändras inte.
– Vi ställer högre krav för tillstånd när det gäller märken för att visa farbar väg. Då visar du för sjöfarare att här går det att färdas och det ställer högre krav på djupmätningar medan ett enskilt grund är lättare att konstatera att det finns där utan mätningar.

Samtidigt betonar Johan Skogvik att syftet med punktmärken eller kardinalmärken inte är att skapa en farled.
– Det får inte bli så att kardinalmärkena bildar en farled. Det är i alla fall inte huvudsyftet, säger Johan Skogvik.

Egentillverkat lateralmärke

Reglerna för utmärkning skiljer sig helt mellan vatten som finns på Sjöfartsverkets kort och vatten som inte gör det. I exempelvis Storsjön som saknar officiella sjökort krävs inte tillstånd från Transportstyrelsen för var och hur sjösäkerhetsanordningar sätts upp.

En annan stor förändring är att det blir fritt fram att sjömärka i vatten som inte finns med i officiella sjökort, det vill säga att området inte finns med på Sjöfartsverkets kort.
– Exempelvis Storsjön och Runn är sjöar med en hel del fritidsbåtar där kraven på utmärkning tas bort. Men vi rekommenderar att man följer kraven på utmärkning som vi har för andra vatten.

För att höja kunskapen hos bland annat fritidsbåtskeppare har Transportstyrelsen tagit fram en utbildning på webben med information och frågor. Följ länken här eller nedan för att komma till utbildningen.

LÄS MER: Transportstyrelsens webbutbildning om sjösäkerhetsanordningar

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • Magnus Seglare skriver:

    Hej!
    jag gick in och testade mina kunskaper om sjömärken, det tyckte jag lät spännande. Det var det också men jag tror att det hade kunnat bli ännu mer spännande om de frågor som fanns där hade varit lite flera. Då misstänker jag att man lär sig ännu bättre än att bara sitta och slöläsa.
    För övrigt var det trevligt och intressant skrivet.