Hem » Läsvärt, Ombord

Läsvärt   Ombord

Erfarenheter att lära av: Använd alltid ankarljus

4 juni, 2014 – 23.04 En kommentar

hovratt_olyckaEtt äldre par i en Delta 29 körde en stjärnklar vindstilla natt i början av augusti på en tio meter lång segelbåt som låg för ankar nära en udde, när mannen troligen genade lite för mycket. Farten var relativt hög och möjligen var han vilse i plottern.

Båtens radar var inte igång. Troligen spelade även alkohol in i bilden. När polisen kom hem till parets sommarstuga på Södermöja så var mannen kraftigt berusad men hävdar ”eftersupning”. På sjukhuset konstaterades senare 0.6 promille.

Segelbåtens besättning på två vuxna och tre ungdomar ombord låg och sov. En av ungdomarna sov i kojen intill där motorbåten träffade mitt på styrbordssidan. Alla klarade sig oskadda, men var chockade.
Föraren av motorbåten blev åtalad i Tingsrätten för vårdslöshet i sjötrafik, grovt sjöfylleri och avvikande från olycksplats. Mannen fälldes bara för smitningen i Tingsrätten. Båda parterna överklagade målet.

Just när vi går till pressläggning är målet uppe i Svea hovrätt, och hur det går är i skrivande stund oklart.
Det vi, vanliga båtägare, kan lära av en möjlig kommande dom, att det möjligen blir prejudicerande att ankarlanterna måste föras av alla båtar för ankar, även utanför farled i skärgårdarna. Möjligen kunde kollisionen ha undvikits om man hade haft en belyst båt eller sittbrunn som visade var den låg. Däremot är det mer tveksamt i detta fall om en masttoppslanterna hade varit synlig på så nära håll.

Enligt Transportstyrelsens regler behöver båtar inte visa något fartygsljus om de -ligger på ett ställe som är ”skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt”. Det är ett undantag från de internationella sjöfartsreglerna.

Nu när det finns LED-lampor att sätta i ankarlanternan som drar mycket lite ström finns det ingen anledning att inte ha en sådan tänd så fort man ligger ankrad. En annan idé är att sätta in LED-lampor i spridarbelysningen och ha dem igång på nätterna.

Däremot är en billig trädgårdsbelysning med ett batteri som laddas av en liten solcell mindre lämplig – även om själva idén med att den både slår på sig när det blir mörkt och laddar sig själv borde kunna plockas upp av någon entreprenör men mer mer lyskraft (och det har det, förslag har börjat komma in)…

Vi följer upp detta på webben och i ett kommande nummer av På Kryss efter att domen är klar.
2 kap. Allmänna föreskrifter för sjötrafiken

Inre vatten (§§ 7 – 18)

13 §.

Fartygsljus eller signalfigur behöver inte föras på fartyg till ankarsi hamn, som i sjökort eller båtsportkort redovisas som båthamn, eller på annan plats som är skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Kommentar: Fartyg som i svenskt inre vatten ligger till ankars eller är förtöjt vid boj, antingen i sådan hamn som på sjökortet redovisas som hamn eller på från trafiksäkerhetssynpunkt skyddad plats, behöver inte föra ankarljus eller -signal jämlikt regel 30. Med ”skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt” menas, att platsen skall vara väl undandragen den allmänna trafiken.

 

Läs också Ulrika Bys artikel på DN.se

En kommentar »

  • Bertil Ludwig skriver:

    Visst är det bra och väl rätt självklart med ankarljus när man ligger det minsta i farozonen för att bli påkörd men i just detta fall så tror jag inte det hade gjort någon som helst skillnad.

    Förutom att föraren av motorbåten ej hade koll på varken det ena eller andra så avviker han från platsen utan att kontrollera om någon skadats. Skadestånd, fängelse och förbud att framföra båt i framtiden känns rimligt.