Hem » Nyheter, Säkerhet

Nyheter   Säkerhet

Färre sjöräddningsfall, fler båtbränder

1 oktober, 2018 – 11.45 Kommentarer inaktiverade för Färre sjöräddningsfall, fler båtbränder

623 sjöräddningsfall med fritidsbåtar inträffade under perioden maj till och med augusti i år. Det är något färre än de senaste årens snitt, men antalet båtbränder har ökat.

Sammanlagt registrerades 846 fall av sjöräddning under perioden maj till och med augusti i år. Det är det största antalet sedan 2007, men antalet fall av simmare och badare som lett till insatser är ungefär dubbelt så många som de senaste åren och har därför ökat den totala summan räddningsfall.
– 110 av ärendena rörde personer utan farkost. Det är en kraftig uppgång jämfört med de senaste tre åren, då antalet legat mellan 46 och 62 fall, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sommaren, som för övrigt fortfarande dröjer sig kvar i södra Skåne, hör till de varmaste i Sveriges moderna historia. Det varma vädret och att många har sökt sig till vatten och bad är Sjöfartsverkets förklaring till ökningen av antalet fall av sjöräddningar utan att den nödställde haft någon farkost.

63 insatser, drygt 7 procent, har rört handelssjöfart inklusive passagerarfärjor. I de fallen handlar det nästan uteslutande om sjuktransport från fartygen. Antalet insatser rörande tjänste- eller fiskefartyg är bara en handfull vardera under perioden.

Totala antalet sjöräddningsfall var under sommaren det högsta sedan 2007, men fallen med fritidsbåtar lägre. Källa: Sjöfartsverket

Totala antalet sjöräddningsfall var under sommaren det högsta sedan 2007, men fallen med fritidsbåtar lägre. Källa: Sjöfartsverket

När det gäller fall med fritidsbåtar är antalet 623 sjöräddningsinsatser. Under förra året registrerades 900 sjöräddningsinsatser från maj till och med september, vilket alltså inte direkt kan jämföras med den statistik som Sjöfartsverket hittills publicerat i år eftersom september inte är inkluderat.
Men andelen sjöräddningsfall med fritidsbåtar inblandade var mindre till och med augusti jämfört med samma period åren 2000 – 2018.

De vanligaste larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175 st), grundstötning (165 st) eller hårt väder/utsatt läge (97 st).

Frivilliga Sjöräddningssällskapet, SSRS, deltog med resurser i 670 av de totalt 846 insatserna. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna och landstingen har bidragit med resurser.

SSRS förebyggande utryckningar har ökat något under sommaren jämfört med tidigare år.
– Vädret har lockat ut fler på sjön och vi har fler medlemmar än tidigare. Men vi tror också att fler kontaktar oss i ett tidigare skede innan läget blir akut, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Fler båtbränder
Larmen om båtbränder ökade markant under den gångna sommaren, från 30 larm samma period under förra året till 44 i år.
– Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverkets ger följande råd till fritidskeppare för att minimera riskerna med brand ombord:

  • Se över båtens bränslesystem regelbundet. Kontrollera att alla bränsleslangar är täta och fräscha. Samma sak gäller bränsletanken. Särskilt viktigt för bensindrivna båtar.
  • Säkerställ att motorrummet är tillräckligt ventilerat. Ett eventuellt bränsleläckage i motorrummet ger snabbt upphov till lättantändliga gaser.
  • Undvik att fylla bensin mellan dunkar ombord då bensinångor och statisk elektricitet kan orsaka brand.
  • Kontrollera båtens gasolsystem, om sådant finns ombord. Använd läckspray eller såpvatten för att upptäcka läckor från ledningar, kranar och anslutningar.
  • Ha minst en brandsläckare ombord. Kontrollera att den är servad enligt serviceintervall. Pulvret i pulversläckare packas ofta samman av båtens rörelser. Därför mår pulversläckare bra av att skakas då och då.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,