Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Fartygsnamn inte längre skyddade

6 april, 2018 – 19.45 Kommentarer inaktiverade för Fartygsnamn inte längre skyddade

Två eller flera fartyg får numera ha samma namn. Det slopade namnskyddet är en av följderna av den förenklade registrering av fartyg som trädde i kraft tidigare i år. Det är nu billigare registeravgifter för fartyg under 24 meters längd.

I februari ändrades sjölagens definition av skepp från fartyg vars skrov har en längd av minst tolv meter till 24 meter. Därmed blev över 3000 registrerade fartyg båtar istället för skepp. I Transportstyrelsens fartygsregister infördes samtidigt en båtdel för fartyg över 15 meter. Lagändringen innebar även andra förändringar som att den tidigare regeln att endast ett fartyg får registreras med ett visst namn slopas.
– Kravet som fanns på särskiljande skeppsnamn har tagits bort och det är nu fritt fram för två registrerade skepp att ha samma namn, säger Adam Rytthammar, jurist vid Transportstyrelsen.
Kravet på att namn som kan väcka anstöt inte får registreras finns kvar.

Överföringen av fartyg under 24 meters längd från skepps- till båtdelen pågår och får enligt övergångsreglerna dröja till den 1 februari 2020. Överföringen sker med automatik under förutsättning att fartyget är fritt från inteckningar. Fartygets ägare meddelas av Transportstyrelsen när beslutet om flytt har fattats.

Sedan tidigare har det endast funnits ett skepp i Sverige med namnet Titanic. Nu är det fritt fram att registrera fler fartyg med det laddade namnet.

Sedan tidigare har det endast funnits ett skepp i Sverige med namnet Titanic. Nu är det fritt fram att registrera fler fartyg med det laddade namnet.

En annan förändring för skepp som nu blir båtar är att den registrerade båten får en ny anrops-signal. Fartyg från fartygsregistrets skeppsdel som överförs till registrets båtdel tilldelas en ny signal ur signalserien SFX-0000.

Att ha båten registrerad i båtdelen innebär lägre kostnader för själva registreradministrationen. Den årliga avgiften är 500 kronor för fartyg och båtar, men för själva registreringen skiljer sig avgifterna en hel del. Att registrera en båt (15 – 24 meter) kostar 9500 kronor, medan kostnaden för ett skepp är 23 000 kronor. Ett ägarbyte för ett skepp kostar 7500 kronor, men 3500 kronor för en båt. Att avregistrera en båt är avgiftsfritt, men kostar 5500 kronor för ett skepp.

Möjligheterna för en fartygsägare att få ett ägarbevis är oförändrade. Transportstyrelsen kan utfärda ett så kallat nationalitetsbevis som utvisar att en registrerad båt är svensk, förutsatt att den antecknade ägaren skickar in ett kvitto från köpet, Bill of Sale, i original som utvisar att hen har förvärvat båten. Transporstyrelsen kan också utfärda ett så kallat Certificate of Registration för fartyget, vilket utvisar de förhållanden som finns registrerade i registret, inklusive vem som är antecknad som ägare till båten.
Sedan länge utfärdar Kryssarklubben internationella certifikat för fritidsfartyg för att slå fast äganderätten.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,