Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – Hur finansieras mottagningsanläggningarna?

22 mars, 2014 – 11.10 Kommentarer inaktiverade för Toautsläppsförbudet – Hur finansieras mottagningsanläggningarna?

tomningsstationFrån och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

Fram till den 1 april 2015 går det bra för kommuner och ideella sammanslutningar att söka LOVA-bidrag för att bygga dem. Därefter kan inte LOVA-bidrag lämnas eftersom bidraget endast kan användas till icke lagstadgade krav. LOVA betyder Lokala vattenvårdsprojekt. Syftet med bidraget är att minska tillförsel av näringsämnen och gifter till vatten. Upp till 50 % finansieringbidrag ges från statliga medel. Bidraget söks via länsstyrelserna.