Hem » Läsvärt

Läsvärt

Fjärde året med Måla mindre

12 mars, 2018 – 16.32 Kommentarer inaktiverade för Fjärde året med Måla mindre

Måla mindre-projektets syfte är att hitta ett sätt för båtägare att använda mindre mängd bottenfärg, men ändå behålla skyddet mot påväxt av alger och havstulpaner. Principen är att en mindre mängd bottenfärg appliceras på de skrovområden där växter och djur trivs bäst och där färgen är mest utsatt av friktionen mot vattnet.

Testbåtarna målas med ett lager färg från vattenlinjen och cirka 50 centimeter ner samt på roder och på kölens framkant. Färgen är godkänd bottenfärg utspädd med 30 procent lösningsmedel. Projektet har flera båtar som målats på detta sätt i två respektive tre år, men något färre från projektstarten sedan 2014.

Resultaten är över förväntan. Givetvis finns det faktorer som vi inte riktigt har kontroll på. Exempelvis det gamla skiktets tjocklek och vilken typ av färg som båtarna ursprungligen är målade med. Vi har sett att de båtar som använt färg med högre halter av koppar klarar sig något bättre. Det kan tyckas logiskt, men det är många faktorer som spelar in som temperatur, seglad distans i bräckt respektive salt vatten och framför allt den självpolerande effekten. Hur länge man behåller skydd mot påväxt utan att behöva måla hela botten vet vi inte ännu, men projektet fortsätter och vi söker nya frivilliga deltagare.

Testbåten Knop-Lisa, som tillhör undertecknad låg stilla från midsommar till slutet av augusti förra året och fick påväxt på den gamla färgen, som framgår av bilden ovan. Varför det blev så trots en uppmätt halt av cirka 40 procent av den ursprungliga mängden koppar i det gamla skiktet, vet vi inte. Sannolikt beror det på att den självpolerande effekten sätts ur spel vid stillaliggande. Det kan också bero på att bindemedlet har påverkats (viss polymerisering där molekylerna bildar kedjor), som minskat läckaget av det verksamma ämnet röd kopparoxid, koppar(I)oxid. Rent principiellt borde en lättare slipning eller tvätt med lösningsmedel motverka polymeriseringen. Som vanligt ger alltid provningsverksamhet mer behov av provning. Resultaten av projektet publiceras löpande i På Kryss och sxk.se.

Vill du hjälpa till i SXK:s miljöarbete?
Bli testskeppare för Måla mindre! SXK behöver hjälp med att dokumentera effekterna av att måla mindre med bottenfärg på våra båtar. Uppdraget för testskepparna är att använda mindre färg vid bottenfärgsmålningen och att dokumentera med bilder. Instruktionerna är enkla att följa och insatsen kräver inte mer arbete med båten eftersom poängen är just att måla mindre! Projektet behöver frivilliga med hemmahamn längs kusterna söder om Örskär.

Intresserad? Kontakta projektledaren Lennart Falck via lfalck@telia.com.

,