Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Flaggningsregler

30 juli, 2010 – 05.51 Kommentarer inaktiverade för Flaggningsregler

I På Kryss nummer 5/6-2010 fick expertpanelen en fråga om man fick föra sjörövarflaggan eller en tvåtungad flagga på sin fritidsbåt.

*Ang. artikeln från expertpanelen i senaste numret.*
Enligt uppgift från Kustbevakningen är flagglagen borttagen vilket medför att man får föra vilken flagga man vill vid vilka tider man behagar på sin båt. Enligt artikeln är reglerna stränga och fastlagda i detalj.
Det verkar som om artikeln är skriven av någon som skulle vilja att reglerna var oförändrat stränga, men som blundat för fakta, eller också har Kustbevakningen fått alltsammans om bakfoten. Förklaring efterfrågas.
/Lasse Pipping

# På Kryss expert Gunnar Silins svarar:
Flagglagen är inte borttagen, den finns kvar och kan studeras i Svensk Författningssamling (SFS 1982:269). Däremot finns inget straffvärde angett och vid överträdelse beivras normalt heller inte brott mot denna lag.
Så i praktiken kan man göra som Lasse skriver och föra vilken flagga man vill, när man vill. Men möjligheten finns naturligtvis att kungahuset eller försvarsmakten skulle kunna stämma olovlig användning av den tretungade inför domstol.
(Källa: Martin Ratcovich. Avdelningsjurist, avdelningen för räddningstjänst och sjöövervakning Kustbevakningen centrala ledningen)

I praktiken blir det snarast en fråga om en individs känsla för etikett och eventuell önskan att bevara traditioner om man väljer att följa flagglagen eller inte.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter av hur flaggan kan eller bör föras.