Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Fler kan få köra fortare

2 november, 2017 – 15.09 Kommentarer inaktiverade för Fler kan få köra fortare

Att sjölagen ändrar definitionen av skepp kan påverka reglerna för fartbegränsning. Med gällande föreskrifter för Stockholms skärgård skulle fartyg upp till 24 meters längd tillåtas köra i farter som i dag endast gäller för upp till 12 meters längd.

Fartbegränsningar till sjöss regleras av respektive länsstyrelse. I Stockholms skärgård finns många fartbegränsningar särskilt för ”skepp”. Bland annat har Furusundsleden en särskild begränsning för en sträcka av flera sjömil för att skydda stränderna från erosion. Skepp får inte köra snabbare än 10 knop i den vältrafikerade leden. Särskilda fartbegränsningar för just skepp finns också på andra håll i skärgården. Men när föreskriften skrevs avsågs fartyg upp till 12 meter och inte fartyg upp till 24 meter, som är sjölagens nya definition av skepp från och med februari nästa år.

Skylt vid Marö udde. Bild: Johan Fredriksson

Stockholms länsstyrelse har inte förberett någon justering av föreskrifterna på grund av den nya sjölagen.
– Vi har inte uppmärksammat detta, säger juristen Johan Backman vid Länsstyrelse Stockholm.
– Men fartbegränsningen är tänkt för fartyg upp till 12 meter, så om sjölagen ändras på den punkten, så måste vi titta närmare på konsekvenserna.

Varje länsstyrelse skriver sina egna regler om fartbegränsningar och många av föreskrifterna har många år på nacken.
I Västra Götalands läns regleras exempelvis farten i Göteborgs hamn olika beroende på storlek, men eftersom det står ”fartyg med ett djupgående av högst tre meter” eller ”med en längd understigande tolv meter” så har sjölagens nya definitioner ingen betydelse för fartbegränsningarna i framtiden. Många fartbegränsningar, som exempelvis maximalt 5 knop i Albrektssunds kanal till och från Marstand, gäller endast ”maskindrivet fartyg”.

Även Östergötlands län har formulerat föreskrifterna för maxfart vid exempelvis färjleden vid Skenäs i Bråviken på ett sätt så att den nya längden för skepp inte påverkar vad som gäller: ”Fartbegränsningen gäller endast skepp (fartyg större än 12 x 4 m)” slår föreskriften fast.

Sjölagens definition av skepp lyder så här från och med den 1 februari 2018: ”Fartyg, vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter, betecknas skepp. Andra fartyg kallas båt”.

LÄS MER: Tusentals skepp blir båtar nästa år [pakryss.se 27 oktober, 2017]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se