Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Förarbevis för vattenskoter föreslås införas 2018

26 januari, 2016 – 17.30 2 kommentarer

Regeringen föreslår att förarbevis för landets tiotusentals vattenskoterförare införs om två år. Åldersgränsen blir 15 år och den som inte har intyget med sig vid en kontroll på sjön riskerar böter. Men den som redan har vissa förarintyg för fritidsbåtar har i praktiken redan uppfyllt de nya kraven och kommer inte att behöva genomföra något särskilt test.
Uppdraget att godkänna examinatorer föreslås gå till NFB, Nämnden för båtlivsutbildning, som i dag utfärdar förarintyg för fritidsbåtar.
Riksdagens trafikutskott är enigt om att förarbevis för vattenskoter bör införas.

BILD: Isak Aronsson– Det är intressant att de hundratusentals personer som redan har vissa förarintyg för fritidsbåtar i praktiken redan är godkända för ett förarbevis för vattenskoter, säger Torbjörn Berg, vice ordförande i Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Den ideella nämnden, som består av representanter från båtlivsorganisationer som exempelvis Kryssarklubben, föreslås administera testerna för det nya förarintyget.

Kravet på förarbevis för vattenskoter har bollats mellan myndigheter och departement under flera år men nu har näringsdepartementet presenterat ett lagförslag som är skickad på remiss. I promemorian föreslås Transportstyrelsen ansvara för administrationen av beviset. Organisationen som i dag används för förarintyg för fritidsbåt och kustskepparintyget, där Nämnden för båtlivsutbildning godkänner examinatorer, föreslås stå modell även för vattenskoterbeviset.

Den som redan har ett förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg eller befälsexamen minst klass VIII (8) ska i praktiken bara behöva ansöka om ett bevis för att få ett utfärdat.
– Förslaget går nu ut på remiss till organisationer och myndigheter som måste svara senast den 15 april, säger utredaren Stefan Zetterlind till På Kryss och fortsätter:
– Utredningen har inte varit offentlig förrän nu när promemorian publicerades. Det som tillkommit sedan lagförslaget presenterades för regeringen 2014 är bedömningen att lagen kan träda ikraft i januari 2018, om riksdagen godkänner förslaget.
Riksdagens trafikutskott är enigt om att regeringen ska arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Kostnaderna för att införa den nya lagen beräknas främst ligga hos Transportstyrelsen som ändå inte föreslås få något extra anslag, enligt regeringens utredaren Stefan Zetterlind på näringsdepartementet. På sikt ska förarbeviset finansieras helt av avgiften.
– Särskilt glädjande är att utbildningssystemet som i dag fungerar alldeles utmärkt också används för vattenskoterbeviset. Det är både kostnadseffektivt och garanterar kvalitén på förhören, säger Torbjörn Berg.

Minimiålder för att få ett förarbevis föreslås bli 15 år med några undantag. Både tävling och träning inom område som fått dispens från kraven undantas från det nya kravet. Dessutom tillåts så kallad kommersiell vattenskotersafari med förare utan förarbevis så länge någon med bevis leder safarin. Även vissa myndigheter och sjöräddningen föreslås få dispens.

En vattenskoter definieras sedan tidigare som en farkost som inte är längre än fyra meter och som har vattenjet. För att särskilja den från en vanlig båt ska den framföras av någon som sitter, står eller står på knä till skillnad från att befinna sig i farkosten.

Vattenskoterkörning har varit reglerad tidigare men 2002 rev Svea hovrätt upp det allmänna förbud som den dåvarande regeringen införde 1994. Definitionen skrevs då om och anmäldes till EU. EU-kommissionen godkände ändå inte förbudet men när ett ärende prövades i EG-domstolen, på begäran av Luleå tingsrätt, fick de svenska lagarna godkänt, men något praxis har aldrig dömts i svensk domstol.
Under åren har polis, kustbevakning och åklagare försökt att lagföra personer som anses ha brutit mot de svenska bestämmelserna men alla åtal har ogillats.
2011 meddelade Kustbevakningen att man tills vidare inte kommer att rapportera någon användning av de svenska särskilda reglerna för vattenskoter, men att reglerna för övrig sjötrafik gäller även vattenskotrar.

Enligt utredningen finns det i Sverige mellan 10000 och 15000 vattenskotrar som används av ungefär det dubbla antalet förare.

LÄNK: Näringsdepartementets promemoria som nu går ut på remiss till den 15 april.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , , , ,

2 kommentarer »

  • Jappe skriver:

    En åldersgräns på 18 år hade varit klokt…

  • Olof Malmlöf skriver:

    Ytterligare en i raden av lagar som berör båtlivet som utgår från populistiskt tyckande och inte kunnande. Trots en mycket stor mängd skotrar de senaste åren är olyckorna få För de som redan nu struntar i redan befintliga bestämmelser hur man uppför sig på sjön ger knappast detta något. Olyckorna sker bland kanoter, ekor och segelbåtar i absolut majoritet. År efter år …..