Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Fördubblade markhyror för Stockholmsklubbar

24 november, 2017 – 14.11 4 kommentarer

Snittkostnaden för markhyran per båtplats i Stockholm väntas öka från 1036 kronor till 2075 kronor per år från och med 2018.
– Underhållsbehovet är akut och avgifterna måste höjas för att bekosta upprustningen, säger idrottsnämndens ordförande Alexander Lindholm, socialdemokraterna.

Stockholm stad arrenderar ut varvsområden och mark till 91 hamnar som drivs av ideella båtklubbar. Klubbarna arrenderar marken för sig och hamnanläggningarna med båtplatser för sig. Vissa klubbar äger sina egna bryggor medan andra klubbar hyr även bryggorna.
På tisdagen beslutade idrottsnämnden att höja avgifterna för båtklubbarna från dagens sammanlagt 9,6 miljoner kronor till drygt det dubbla: 18,6 miljoner. Detta för att täcka de tio närmaste årens beräknade kostnader på 187 miljoner kronor för att rusta klubbarnas anläggningar.
– Arrendeavgifterna för klubbarna har varit väldigt låga och räcker inte till. Underhållsbehovet är akut och avgifterna måste höjas för att bekosta upprustningen, säger idrottsnämndens ordförande och socialdemokraten Alexander Lindholm.

För tre år sedan beslutade Stockholms stad att fritidsbåtlivet i Stockholm skulle bära sina egna kostnader och Alexander menar att höjningen av arrendeavgifterna är en logisk följd av det beslutet.
Det handlar ändå om en fördubbling av kostnaderna från ett år till nästa. Borde avgiftshöjningarna inte planeras över en längre tid?
– Det är berättigad kritik, tycker jag. Man borde ha höjt avgifterna tidigare, säger Alexander Lindholm.

Liberalerna föreslog att höjningen skulle ske stegvis över fem år, men majoriteten i idrottsnämnden väljer nu att täcka hela kostnaden för renoveringarna som påbörjas 2018.
– Enligt Liberalernas förslag skulle 20 miljoner bekostats av alla skattebetalare. Vi tror inte att det finns en stöd för att alla ska betala kostnaderna för upprustningen när de som använder båtplatserna i Stockholm är cirka tiotusen, säger Alexander Lindholm.

Behovet av underhåll i hamnarna skiftar mycket, men kostnaderna för reparationer och underhåll av bryggor, pålar, kajkanter och andra anläggningar fördelas på alla båtklubbar.
­– Vi flyttar bryggor mellan klubbarna och vi anser att det är mest rättvist med en solidarisk fördelning av kostnaderna mellan klubbarna.

Hur arrendeavgifterna påverkar den enskilde båtägaren och båtklubbsmedlemmen skiftar mellan klubbarna. Många klubbar har en separat avgift för respektive båtplats. Enligt kommunens egen beräkning ökar den genomsnittliga arrendekostnaden för en båtplats under sommarperioden från 730 kronor per säsong till 1 328 kronor. För sommar och vinterperioden inkluderat sommarplats och uppläggningsområde ökar avgiften per båtplats från 1036 kronor i dag, per år, till 2075 kronor per år.

I samband med beslutet om upprustning och avgiftshöjning föreslås att nya arrendeavtal omfattar 15 år och att båtklubbarna ska uppmuntras att upplåta hamnområdena till andra ändamål sommartid genom att avgiftsbefria de klubbar som släpper in annan verksamhet på exempelvis en tom uppställningsplats.

Frågan om arrendeavgifterna kommer att öka ytterligare för klubbarna, och för fritidsbåtshamnar i hela Sverige, genom att mark- och hamnhyran beskattas avgörs sannolikt av Högsta förvaltningsdomstolen närmaste halvåret. Läs mer om båtplatsmomsen här.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

4 kommentarer »

 • Marianne Mossfeldt skriver:

  Vi som ligger i ideell klubb utanför Stockholm typ Värmdö, betalar redan våra egna kostnader i form av betydligt högre avgifter, samt extra utdebiteringar när mer omfattande reparationer behöver göras. Det verkar fel om vi via någon form av allmän skatt ska betala för dem som hyr av Stockholm också .

 • Tomas Lindblom skriver:

  Magnus har rätt! Jmf fotbollen med sina polisinsatser vid många matcher där skattepengar bara rinner iväg.

 • Magnus Sterky skriver:

  Varför skall just båtlivet betala alla sina kostnader? De medborgare som ägnar sig åt båtliv eller t.ex. hästsport får i allmänhet först betala en massa andras intressen via skatten, sen får de själva betala för sina egna. Hur stämmer det med alla människors lika värde?

  Sport och idrott får makalöst mycket skattepengar i subventioner. Se t.ex. denna skateboardanläggning för 30 miljoner skattepengar. När man besöker parken är det ibland några enstaka åkare där, eljest är det öde.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gdalens_skatepark

  Historia:
  Etapp 1 av anläggningen byggdes under 2011–2012 av Peab och Artisan Skateparks, Mega Ditchet byggdes av Dipart entreprenad. Finansiär av etapp 1 var Stockholms kommun med cirka 30 miljoner kronor. 15 miljoner åtgick till själva skateparkerna och 15 miljoner gick till nödvändig infrastruktur runt och i anläggningen.

  Planer
  Bygglov finns för de ännu ej färdigställda parkerna i anläggningen. Politiska beslut att slutföra bygget saknas.
  Etapp 2 – streetpark, poolpark samt upprustning av Highvalley Longboardbacke. Ritat av Pillar Studios
  Etapp 3 – Inomhushall i betong nedsänkt i marken med skatebart tak.

 • Stefan skriver:

  Det är rimligt med en avgiftshöjning-båtklubbarna ska överlag bära sina egna kostnader. Trist att det finns de som alltid gnäller vid avgiftshöjningar och tycker att någon annan ska betala. Trots avgiftshöjningar är det fortfarande väldigt mycket billigare att ha båtplats i en klubb jämfört med båtplats i en marina.