Hem » Nyheter, Säkerhet

Nyheter   Säkerhet

Försenade sjöräddningar utreds

18 februari, 2018 – 11.59 Kommentarer inaktiverade för Försenade sjöräddningar utreds

Efter att Sjöfartsverkets helikoptrar vid tre räddningsinsatser inte kunnat sättas in som planerat, utreder nu haverikommissionen orsakerna. Vid ett av tillfällena fördröjdes insatsen när en kolmonoxidförgiftad fritidsskeppare behövde hjälp mellan Gotland och fastlandet.

Sjöfartsverket har haft stora problem att bemanna sina räddningshelikoptrar det senaste året. Resultatet har blivit höga kostnader, men också att ordinarie insatsberedskap inte har uppnåtts. Vid tre tillfällen sedan slutet av oktober 2017 har händelser anmälts till Statens haverikommission, SHK, på grund av fördröjda sjöräddningsinsatser. Räddningshelikoptrarna har inte kunnat användas på ”avsett vis” skriver SHK och konstaterat att ingen av de nu nämnda händelserna enskilt för sig skulle föranleda en utredning, men att den samlade mängden av händelser kräver utredning.

De tre händelserna:
* En för detta fiskebåt som användes för fritidsfiske fick problem under en resa från Fårö till Nynäshamn i början av november. Skepparen larmade om att han inandats kolmonoxid från motorns avgaser och var på väg att förlora medvetandet. Varken Sjöfartsverkets helikopter i Visby eller helikoptern i Norrtälje kunde lyfta. Sjöfartsverkets helikopter i Ronneby undsatte befälhavaren och anlände till platsen ungefär samtidigt som en av Sjöfartsverkets lotsbåtar. På Kryss rapporterade om händelsen den 6 november.
* Färjan Stena Nordica drabbades av en brand ombord i slutet av oktober. Den släcktes av besättningen, men de två rökskadade besättningsmän kunde inte lyftas till sjukhus med räddningshelikopter utan hämtades istället av fartyg från Försvarsmakten.
* När En person föll överbord från passagerarfartyget AMORELLA under en resa mellan Stockholm och Åbo. Enligt uppgift kunde inte Sjöfartsverkets helikopter i Norrtälje lyfta på grund av vädret. Helikoptrar från Finland bedömdes ha för lång resa för att hinna fram i tid. Eftersökning skedde i stället med fartyg som befann sig i området och avbröts efter två timmar utan att personen hittats.

SHK har inlett en så kallad temautredning som ska klarlägga hur räddningsinsatserna genomfördes, varför räddningshelikoptrarna inte kunnat användas som avsett och vilka effekter detta fått för räddningsinsatserna. SHK utreder också om det finns skäl att föreslå åtgärder för att förbättra den statliga sjö- och flygräddningstjänsten.

Den 1 februari kom Sjöfartsverket och helikopterbesättningarna överens om ett nytt arbetstidsavtal som börjar gälla senare i år. Det innebär även nyanställningar för att klara bemanningen. På Kryss rapporterade om det den 2 februari.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , , ,