Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Förslag på förenklingar för sjöfarten

3 maj, 2015 – 08.50 Kommentarer inaktiverade för Förslag på förenklingar för sjöfarten

RegelbåtRegeringen har låtit en utredare komma med förslag på förenklingar för sjöfarten. Förslagen berör såväl stora som små rederier och företag samt fritidsbåtsägare.

I utredningen föreslås att fartygsregistret utökas med en ny så kallad bareboatcharter-del. I den kan utländska fartyg som har hyrts ut i huvudsak obemannade tillfälligt registreras under svensk flagg. Syftet är att underlätta rederiernas affärsverksamhet när de behöver hyra in ett fartyg under en begränsad tid.

Det föreslås också att definitionen av skepp ändras så att fartyg med en skrovlängd över 24 meter ska anses vara skepp. För båtar med skrovlängd mellan 15 och 24 meter föreslås krav på obligatorisk registrering i registrets båtdel, oavsett om de används yrkesmässigt eller för fritidsändamål. Förändringen görs bland annat för att förenkla registrerings- och kreditgivningsfrågor för mindre skepp.

Promemorian, ”Regelförenkling för sjöfarten”, är framtagen av docent Johan Schelin, Stockholms universitet och kommer nu att skickas ut på remiss. Här kan du läsa den i sin helhet.

redaktion@pakryss.se