Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Fraktfartyg stängde av ais

27 oktober, 2019 – 11.06 Kommentarer inaktiverade för Fraktfartyg stängde av ais

Minst fjorton kinesiska fraktfartyg, bland annat oljetankers, har trafikerat internationella vatten med avstängd ais-transponder under september och oktober. Syftet var att undvika spårning för att kringgå USA:s sanktioner. Vissa av fartygen har tidigare trafikerat svenska vatten.

Flera kinesiska rederier misstänks bryta mot USA:s oljesanktioner som kräver att olja från Iran inte får köpas, säljas eller transporteras. USA har infört omfattande sanktioner mot rederierna som förlorat kunder och uppdrag. Men för att undvika att spåras och ertappas med att lasta eller lossa iransk olja så har fartygen ofta stängt av sina sändande ais-enheter. Följden är bland annat att andra fartyg, inklusive exempelvis långseglare, inte kan se fartygen annat än visuellt och med radar.

14 fartyg som tillhör rederiet Cosco, varav sex fraktar olja, stängde av sina transpondrar mellan 1 september och till mitten av oktober, enligt nyhetsbyrån Reuters som har kartlagt fartygens rutter och ais-signaler som följs både av antenner på land och på satelliter. Fartygen har trafikerat vatten över hela världen med avstängda transponders, även i Nordatlanten. USA, som säger sig ha bekräftat uppgifterna om avstängda transpondrar, har varit i direktkontakt med Cosco-rederiet om att transpondrarna måste vara påslagna av säkerhetsskäl. Rederiet Cosco hävdar att dess fartyg har sina ais-transpondrar påslagna, men att signalerna inte registreras av tekniska skäl.
Enligt Reuters hade bland andra oljetanken Yang Mei Hu, som tidigare har trafikerat svenskt vatten med hamnstopp i Helsingborg, transpondern avslagen senast den 18 oktober.

Kraven på sändande ais för handelsfartyg har funnits sedan 2002 och i dag måste alla fartyg som följer Safety of Life at Sea Convention, Solas, och är större än 300 ton vara utrustade med ais. Solas ger möjlighet till undantag från ais-kravet av säkerhetsskäl, exempelvis för fartyg som riskerar att utsättas för pirater eller väpnade rånare. Förflyttning med avstängd ais ska rapporteras, enligt Solas. Även andra nationella och internationella lagar kräver ais. Inom EU måste fiskefartyg längre än 15 meter använda ais-transponder. Om ett fartyg som ska sända med ais-transponder inte gör det i svenska vatten kan det leda till hamnstatskontroll och i förlängningen till nyttjandeförbud.

Iranska oljetankers har sedan länge stängt av sina transponders för att undgå upptäckt av USA och andra länders myndigheter. Det finns också exempel på fiskefartyg som stänger av ais i syfte att inte kunna spåras. Örlogsfartyg är undantagna från Solas krav om det krävs av militära skäl, men de använder oftast transponders av säkerhetsskäl. Det norska örlogsfartyget Helge Ingstad, som kolliderade med en oljetanker förra året och sjönk, hade dock sin transponder avstängd även i den trafikerade fjorden där olyckan ägde rum.

Svenska myndigheter kan i förlängningen belägga ett fartyg, som medvetet stänger av ais-transpondern i brott mot sjövägsreglerna, med nyttjandeförbud. Ett färskt exempel på praktisk tillämpning av internationella regelverk för sjöfarten är nyttjandeförbudet av det Cypernflaggade lastfartyget Rix Emerald.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,