Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Framtiden för På Kryss

22 februari, 2011 – 07.38 Kommentarer inaktiverade för Framtiden för På Kryss

På Kryss är redan nu både en papperstidning och en webbplats där olika typer av material publiceras och kompletterar varandra. Inom fem år kommer mycket mer att ha hänt.

Inom en ganska snar framtid är det meningen att alla nummer av papperstidningen ska finnas tillgängliga digitalt på webben för medlemmar och prenumeranter. Det sker i samband med att Kryssarklubbens webbplats görs om, ett arbete som pågår just nu. Det är inte längre enbart journalisterna som sitter på alla sanningar. Det blir viktigare att medlemmar och läsare kan bidra med sina erfarenheter. Tidskrifter konkurrerar med andra media, främst Internet.

En nischning och fördjupning är ett sätt att göra På Kryss unik även i konkurrens med den stora, men ofta ytliga, mängden information på nätet.

Det blir också viktigare att leverera digitala upplevelser snarare än bara en webbplats med stela texter – när redaktionen är ute och samlar material till en artikel kan vi videofilma samtidigt och lägga ut på webben så att den som läser artikeln i tidningen kan få en bättre bild av hur ankarplatsen såg ut eller hur en provad båt går i sjön. Eller så kan en intervju bli mer levande i rörlig bild snarare än text.

Läsplattor som Apples iPad och liknande lösningar kommer att komma mycket snart på bred front, men ännu är iPad alldeles för ny och behöver tre-fyra testade generationer teknik innan den funnit sin form. Samtidigt kommer andra datortillverkare att fylla på med liknande teknik för läsplattor och en standardtävling, som på Betamax/VHF-videobandspelarnas tid, kan möjligen väntas.

Viktigast även i framtiden är kvalitén på text och bild som förblir angelägen för att läsaren ska få säker information – samtidigt som det blir svårare att sovra för läsaren i allt för många källor.

Den nya tekniken gör också att färre personer krävs i produktionen – datorer med ordbehandlings- och layoutprogram och digitala kameror med Photoshop och liknande program har redan gjort att färre personer kan göra mer jobb på kortare tid. En redaktion som 2010 består av tre personer hade för tjugo år sedan haft sex till åtta medarbetare om en liknande tidning skulle tas fram.

Vi på redaktionen är också båtägare och Kryssarklubbsmedlemmar och vi vill göra På Kryss till den oslagbart mest intressanta tidningen för oss som verkligen är ute på sjön så mycket vi kan och hinner …