Hem » Långfärd, Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Långfärd   Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Fritidsbåtsfarled i Göteborg försenas

3 maj, 2016 – 14.48 En kommentar
Göteborgs hamn

Trafiken i Göteborgs hamn ökar och incidenterna mellan nöjes- och nyttotrafiken blir fler. Den planerade fritidsbåtsfarled söder om Böttöleden har stoppats på grund av bristande sjömätning. BILD: Göteborgs hamn

Den planerade nya farleden för fritidsbåtar i Göteborgs skärgård försenas på grund av krav på nya sjömätningar.
– Vi är mycket angelägna att lösa detta och planerar att allt ska vara klart till nästa sommar, säger Björn Garberg, chef för lotsområde Göteborg.

Redan 2004 när nya farleder upprättades till och från Göteborgs hamn diskuterades förslag om att separera den tunga nyttotrafiken från fritidsbåtarna. Sedan dess har både antalet nöjesbåtar och trafiken till och från Göteborgs hamn ökat.
– Världens största containerfartyg anlöper numera hamnen ett par gånger i veckan. Närsituationer mellan fritidsbåtar och större fartyg inträffar varje sommar, oftast genom att fritidsseglare missbedömer de större fartygens fart, och vi måste göra det vi kan för att öka säkerheten, säger Björn Garberg, lotsområdeschef vid Sjöfartsverket.
I samarbete med Kryssarklubben och i samråd med bland andra Göteborgs hamn och lokala segelsällskap har Sjöfartsverket utrett och planerat en ny farled söder om Böttöleden.
– Sjömärkena ligger i vårt förråd i Rönnäng och vi var beredda att informera allmänheten inför säsongen.
Men vid samrådet med Transportstyrelsen ställdes nya krav på sjömätningarna.
– Vi menar att området inte är modernt sjömätt, säger Andreas Holmgren, chef för Transportstyrelsens sektion för sjötrafik och flygplatser.
– Syftet med utmärkningen är bra, men innan man börjar leda trafiken med nya sjömärken måste området karteras på nytt.

KÄLLA: SJÖFARTSVERKET

Den planerade nya farleden sträcker sig parallellt med Böttöleden och är utmärkt med fem nya kardinalmärken varav ett ersätter en nuvarande styrbordsprick.

De mätningar som Sjöfartverket använt är huvudsakligen lodmätningar från slutet av 1940-talet och från början 1950-talet, även om delar av området är sjömätt på senare tid.
– Det är samma mätningar som ligger till grund för Sillesundsleden och många andra farleder på Västkusten, säger Björn Garberg.
– Den planerade farleden går i sin helhet inom områden som enligt Sjöfartsverkets djupdatabas håller gott och väl 3 meters djup och vi gjorde bedömningen att kvaliteten på djupinformationen var tillräckligt god för en farled avsedd för fritidsbåtar. Men Transportstyrelsen påpekade helt riktigt att nyetablering av en farled kräver sjömätning som uppfyller internationell standard, vilket Sjöfartsverket naturligtvis rättar sig efter. Därför avbryter vi planeringen för utsättning i år.

Björn Garberg menar att nyttan med farledsprojektet med marginal matchar kostnaderna.
– Vi gör inte sånt här för fritidsbåtar i vanliga fall. Men det handlar om säkerhet för både handelsfartyg och fritidsbåtar och de nya sjömätningar som måste göras ryms inom budget, bedömer Björn Garberg.

Utmärkningen och informationskampanjen skjuts nu upp ett år.
– Jag hoppas att fritidsbåtsägarna anpassar sig efter omständigheterna i det här trafikintensiva området och låter säkerheten gå först även den här sommaren, säger Björn Garberg.

Sjöfartsverkets information som planeras att införas i sjökorten över Göteborg:

”Mindre fartyg bör om möjligt undvika att trafikera de stora farlederna North Channel och South Channel. Farlederna är att betrakta som trånga för stora fartyg varför Regel 9 i Sjövägsreglerna här är tillämplig. Fartyg som är kortare än 20 meter får inte hindra genomfarten för det större tonnaget som endast kan framföras här. Om mindre fartyg måste korsa farlederna bör det ske i så rät vinkel som möjligt och under extra god uppmärksamhet.
Passage genom Rivöfjordens ankringsområden ska ske med stor uppmärksamhet på behörigt avstånd från ankrade fartyg.
I området runt Dana Fjord och Vinga sand möts flera farleder och de stora fartygen förflyttar sig här ofta snabbt samtidigt som de girar varför det krävs extra stor uppmärksamhet åt alla håll. Beakta att de stora fartygen framförs i farter upp till 20 knop och har begränsade möjligheter att gira.”

Läs mer om samarbetet mellan fritidsskeppare och nyttotrafiken i På Kryss nr 5, 2015: Utsikt från Kommandobryggan

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

En kommentar »

  • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

    Mycket bra initiativ; något som sedan flera år tillbaka finns i finska båtsportkort i anslutning till trånga färjeleder och större hamnar med kommersiell trafik. Lägg gärna till rekommendationen att lyssna på VHF kanal 13, så får man löpande information om vilken trafik, som är på gång i de båda huvudlederna. Men, förutom en led syd om Böttöleden, så hade det varit bra med ett nordligare alternativ för alla som skall upp mot Varholmssundet.