Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Gästhamnsavgifter, statistik och Promarina

3 november, 2011 – 08.21 En kommentar

Promarinas kommentar beträffande hamnavgifter ger anledning till kommentarer (Läs ursprunglig insändare och de många kommentarerna här).

Man säger att man undersökt 38 jämförbara gästhamnar och att man själv ligger på 63 på en skala mellan 1 och 100, ”det vill säga något över medelpriset”. Det står naturligtvis öppet vad som menas med ”jämförbara hamnar” och hur de valts ut.

Ett annat sätt att räkna är att se på genomsnittsavgiften på ett antal hamnar oavsett service. Väljer man då alla hamnar i Gästhamnsguiden 2011 på kustavsnitten 5 och 6, dvs Mellersta ostkusten och Gotland samt Södra ostkusten och Öland, där avgiften finns angiven, har Promarina tre hamnar där, i Oxelösund, Arkösund och Västervik. För ingen av dessa finns av någon anledning avgiften angiven, och de ingår av naturliga skäl inte i jämförelsen.

Här visar det sig att på Mellersta ostkusten och Gotland är genomsnittsavgiften 140 kr per natt och för Södra ostkusten och Öland ligger den något högre, på 148 kr (endast en hamn hade högre avgift är Promarina, nämligen Loftahammar om båten var mer än 15 meter; 295 kr). Lägger man till genomsnittligt elpris där detta är angivet, ökar avgiften med 26 respektive 22 kr.

Vid mitt besök i Oxelösund i somras var avgiften 280 kr till Promarina. Skillnaden mellan genomsnitt och Promarina är slående och sannolikt mera relevant än Promarinas egen jämförelse som återges ovan. Det var inte så märkligt att det var glest mellan gästbåtarna i denna hamn som jag ofta besökt och som ligger utmärkt till för proviantering och bunkring.

Promarina säger sig bara ha fått 5 procent negativa reaktioner på priset i sin enkät i gästhamnarna. Skall man döma av Oxelösund var möjligen underlaget begränsat. Och de som verkligen reagerat på priset ingår knappast i underlaget eftersom de undvikit de dyra hamnarna – budskapet om sådant sprids snabbt i båtfolkskretsar.

Nu är det förhoppningsvis så väl ordnat att marknadskrafterna på lite sikt löser problemet. Men det är under tiden tråkigt för de gästhamnar, klubbar och kommuner som valt Promarina att gå miste om många båtbesök när man prisat ut sig.

Per Tistad
Abbekås Båtklubb

 

En kommentar »