Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Göta kanal får över 300 miljoner till restaurering

8 oktober, 2017 – 10.27 Kommentarer inaktiverade för Göta kanal får över 300 miljoner till restaurering

Göta kanalbolaget får över 300 miljoner de närmaste tre åren för att fortsätta restaureringsarbeten. I vinter kommer Vättern att dämmas upp för att klara slussportbyten i Motala.

Den sista september stängde Göta kanal för i år. Vattennivåerna längs kanalsystemet har varit de lägsta på mycket länge och den östligaste sträckan har varit stängd för flera fartyg som helt enkelt sticker för djupt. Men muddringar står inte i fokus för vinterarbetena som nu inleds. Istället är det framförallt renoveringar och underhåll av slussportar och säkring av kanalbankar och stränder som är planerade. I regeringens statsbudget för de tre kommande åren har kanalen tilldelats 80 miljoner för 2018, 85  miljoner för 2019 och 140 miljoner för 2020 enbart för restaurering. Från och med 2020 ökas också anslaget för underhåll.

2016 frilades slussarna vid Borenshult. Det var första gången någonsin i Göta kanal, men i år torrläggs slussen i Motala för byte av portar. BILD: Göta kanalbolag

2016 frilades slussarna vid Borenshult. Det var första gången någonsin i Göta kanal, men i år torrläggs slussen i Motala för byte av portar. BILD: Göta kanalbolag

De planerade restaureringsarbetena i vinter är bland annat att båda slussportsparen i Motala sluss byts ut. I samband med det måste Vättern dämmas upp för att torrlägga slussen. Även i Hajstorp byts slussportarna ut och i Ruda kommer bron att lyftas bort för att restaureras på verkstad.

Längs kanalen kommer kanalbankar, ledmurar och stränder att rustas upp och förstärkas. Bland annat mellan Söderköping och Mem samt vid Tåtorp.

Det finns inget beslut om att till kommande år ändra vattennivåerna i kanalsystemet för att kompensera för sommarens låga vattennivå.

[Göta kanalbolaget uppgav tidigare att både Vättern och Vänern skulle dämmas upp vilket återgavs i en tidigare version av denna artikel. Uppgiften visade sig vara felaktig.]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,