Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Göteborg får ny fritidsbåtsfarled till sommaren

29 januari, 2017 – 18.00 En kommentar

Efter flera års planering och krav på nya mätningar förbereder nu Sjöfartsverket utprickningen av en fritidsbåtsfarled i Göteborgs skärgård.
– Området är nu djupmätt och vi justerar sträckningen efter det nya djupunderlaget. Leden kommer att vara klar till säsongen, säger Björn Garberg, chef för lotsområde Göteborg.

Redan 2004 när nya farleder upprättades till och från Göteborgs hamn diskuterades förslag om att separera den tunga nyttotrafiken från fritidsbåtarna. Sedan dess har både antalet nöjesbåtar och trafiken till och från Göteborgs hamn ökat. Förra året planerade Sjöfartsverket att genomföra utprickningen, men Transportstyrelsen krävde nya djupmätningar i enlighet med internationella regler och direktiv. Området var tidigare djupmätt med lod, men Sjöfartsverket har under hösten och vintern mätt med sonar.

Sjöfartsverkets personal har samarbetat med Kryssarklubbens Västskustkrets och haft samråd med Göteborgs hamn och lokala sällskap i utformningen av leden som sträcker sig söder om den södra farleden från Böttö i väst och Göteborgs hamn i öst. Delar av sträckan går i områden som många fritidsbåtar redan passerar igenom. Samtidigt är det många mindre båtar som i dag väljer att gå i farleden där bland andra färjor och världens största containerfartyg passerar.
– Närsituationer mellan fritidsbåtar och större fartyg inträffar varje sommar, oftast genom att fritidsseglare missbedömer de större fartygens fart, och vi måste göra det vi kan för att öka säkerheten, säger Björn Garberg, lotsområdeschef vid Sjöfartsverket.

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och nu ska fritidsbåtar och nyttotrafik få skilda farleder.

Björn Garberg, som varit drivande i projektet, menar att nyttan med farledsprojektet med marginal matchar kostnaderna.
– Vi gör inte sånt här för fritidsbåtar i vanliga fall. Men det handlar om säkerhet för både handelsfartyg och fritidsbåtar, säger Björn Garberg.

I början av februari bestäms positionerna för de fem nya kardinalmärkena som tillkommer i Göteborgs skärgård för att utmärka leden.

Sjöfartsverkets information som planeras att införas i sjökorten över Göteborg:

”Mindre fartyg bör om möjligt undvika att trafikera de stora farlederna North Channel och South Channel. Farlederna är att betrakta som trånga för stora fartyg varför Regel 9 i Sjövägsreglerna här är tillämplig. Fartyg som är kortare än 20 meter får inte hindra genomfarten för det större tonnaget som endast kan framföras här. Om mindre fartyg måste korsa farlederna bör det ske i så rät vinkel som möjligt och under extra god uppmärksamhet.
Passage genom Rivöfjordens ankringsområden ska ske med stor uppmärksamhet på behörigt avstånd från ankrade fartyg.
I området runt Dana Fjord och Vinga sand möts flera farleder och de stora fartygen förflyttar sig här ofta snabbt samtidigt som de girar varför det krävs extra stor uppmärksamhet åt alla håll. Beakta att de stora fartygen framförs i farter upp till 20 knop och har begränsade möjligheter att gira.”

Läs mer om samarbetet mellan fritidsskeppare och nyttotrafiken i På Kryss nr 5, 2015: Utsikt från Kommandobryggan

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

En kommentar »

  • Leif Thedvall skriver:

    Det skulle vara trevligt med en (kort) båtsportled norr om ”Älgen” vid Östra Älgögrund i Stockholms skärgård också, en nordprick skulle avlasta skärgårdens knepigaste passage rejält.
    M v h
    Leif Thedvall