Efter 70 år är det återigen dags att mäta sjöbotten i Göteborgs skärgård, fast med ny teknik och i meter. Så länge det har funnits sjötrafik har människor mätt sjöbotten. Tidigare skedde det med hjälp av ..." /> Göteborgs skärgård kartläggs på nytt | På Kryss Göteborgs skärgård kartläggs på nytt | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Göteborgs skärgård kartläggs på nytt

8 september, 2020 – 12.27 En kommentar
Göteborgs skärgård kartläggs på nytt

Efter 70 år är det återigen dags att mäta sjöbotten i Göteborgs skärgård, fast med ny teknik och i meter.

Så länge det har funnits sjötrafik har människor mätt sjöbotten. Tidigare skedde det med hjälp av handlod, ett blyfyllt järnrör bundet till en lina där mätningen skedde i famnar. I dag används istället moderna ekolod. Tekniken är så noggrann att det tydligt går att se föremål som inte ligger alltför djupt på botten.

Det är Trafikverket som står bakom det treåriga projektet OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden Trafik). Bottenmätningarna pågår under juli och augusti och sedan följer analys och efterarbete under tre år i samarbete med Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Mårten Hörlin, befälhavare på sjömätningsfartyget Anders Bure, säger till SVT Väst att han inte räknar med att hitta nya grund, däremot att uppdatera befintliga som kanske visar sig vara djupare. På så sätt skulle det gå att hitta nya och säkrare vägar för moderna båtar som är både tyngre och snabbare än fartyg för några år sedan.

En kommentar »

  • Harald Christenson skriver:

    Blir spännande att följa. Finns det någon karta / översikt där man ser inom vilket område som skall mätas? Är det bara farleder eller också utanför farlederna bland öar?