Hem » Långfärd, Läsvärt, Nyheter

Långfärd   Läsvärt   Nyheter

Grundstötning med segelfartyg utreds

17 januari 2017 – 15:38 Kommentarer inaktiverade för Grundstötning med segelfartyg utreds

Den polska ketchen Zjawa gick på grund och övergavs på Falsterbo rev i början av december förra året. Olyckan innebär att haverikommissionen för första gången på tio år utreder en olycka med ett segelfartyg.

Det svenskbyggda segelfartyget Zjawa var på väg hem till Gdynia i Polen efter en långfärd på Atlanten. Efter ett improviserat stopp i Skottland planerade besättningen att segla hela vägen hem till Polen, men på eftermiddagen den 5 december gick träketchen på grund sydväst om Falsterbo, på sand- och stenrevet som sträcker sig ut i Östersjön.
Statens haverikommission har inlett en utredning som blir den första på över tio år med ett segelfartyg i fokus.
­– Vårt uppdrag är att utreda olyckor inom sjöfarten vilket innebär att segelfartyg sällan förekommer i våra utredningar, säger Jörgen Zachau som är utredningsledare för den aktuella olyckan med Zjawa.
Senaste haveriutredningen om ett segelfartyg presenterades 2006 efter briggen Gerdas grundstötning i Stockholms skärgård.

zjawa_kbv– Eftersom Zjawa gick i charterverksamhet och uppfyllde andra kriterier för att vi ska inleda undersökningar, bland annat övergivande av fartyget och att olyckan sker på svenskt vatten, så har vi börjat samla information.
– Hittills har vi undersökt fartyget efter bärgning på varvet i Danmark och intervjuat redare och delar av besättningen i Polen, säger Jörgen Zachau.
Det som gör utredningen särskilt intressant för seglare och allmänt båtintresserade är att navigationsutrustning, vaktscheman och besättningsdynamik ombord på Zjawa sannolikt motsvarar miljön på fritidsbåtar för långfärd. Men olyckor med endast fritidsbåtar inblandade utreds mycket sällan av svenska myndigheter.
Jörgen Zachau vill inte gå in på några detaljer om grundstötningens förlopp ännu.
– Det kan skada utredningen att göra uttalanden redan nu, men vi räknar med att vara klara till hösten.

Zjawa byggdes i Sverige och köptes till Polen som räddningsfartyg 1949 under namnet Szkwał. Hon har sedan 1980-talet tillhört polska scoutrörelsen och seglat jorden runt via Antarktis, Grönland och Svalbard. Under den senaste expeditionen runt Atlanten finansierades resan med charterverksamhet och allmänheten erbjöds att köpa plats ombord. Expeditionen skulle ha avslutats i Gdynia i början av november, men låg alltså efter tidsschemat med minst en månad. Bland annat råkade fartyget ut för ett motorhaveri och fick byta motor i Dublin, Irland.

Zjawa IV

Grundstötningen ägde rum relativt nära land vid Falsterbo. En ögonblicksbild av AIS-positioner visar ordinarie färdväg runt revet. Krysset markerar bärgningsplatsen. BILDKÄLLA: Marine Traffic

Den 5 december var nio personer ombord på Zjawa NÄR ketchen gick på i naturreservatet Måkläppen sydväst om Falsterbo. SSRS i Lomma larmades vid 15.30-tiden och kunde evakuera samtliga personer ombord. Även Sjöfartsverkets helikopter och Kustbevakningen var på plats. Ingen person skadades fysiskt.
Befälhavaren och rorgängaren misstänktes till en början för vårdslöshet i sjötrafik, men förundersökningen lades ner efter förhör och efter att alkoholprover inte visade indikation på berusning. Det blåste cirka 14 meter per sekund under evakueringen, enligt Kustbevakningen.
Minst 600 liter diesel fanns ombord som senare tömdes av Kustbevakningen.

Båten bärgades på scoutorganisationens bekostnad och transporterades till Dragör i Danmark där den fortfarande ligger på reparationsvarv.
Sedan 2011 är det Statens haverikommission som utreder olyckor till sjöss. Haverikommissionen utreder inte skuld och ansvar utan endast vad som har hänt i syfte att undvika framtida olyckor.
– Vi håller stenhårt på att utreda vad som har hänt för att ingen som vi intervjuar ska behöva tveka om att berätta allt som är viktigt för oss att veta. Man kan säga att vi vill veta varför ”Pelle” tryckte på fel knapp, inte om det var rätt av ”Pelle” att trycka på knappen. Sekretessen är mycket hög, säger Jörgen Zachau.

På Kryss fortsätter att bevaka händelsen och utredningen.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , , , , ,