Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

”Håll avstånd till örlogsfartyg”

11 september, 2017 – 14.03 2 kommentarer

Två stora militärövningar är aktuella i vattnen runt Sverige: Northern Coasts och Aurora.
– Kolla ufs för området du planerar att färdas i, håll avstånd till örlogsfartyg och lyssna på vhf, tipsar Jimmie Adamsson, informationschef vid Tredje Sjöstridsflottiljen.

Övningen Northern Coasts pågår fram till den 21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön och vid svenska kusten från Oskarshamn i norr till Kivik i söder. Övningarna omfattar ytstrid, luftstrid och undervattensstrid med fartyg, målflyg, helikoptrar och ubåtsjaktflyg i området. Ett femtiotal fartyg är på plats med enheter från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland utöver de svenska fartygen och personalen.
Ett konkret syfte med övningen är att utvärdera den nya svensk-finska marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG).
Under övningens första dygn omkom en polsk sjöman efter att ha fallit överbord från sitt fartyg i Karlskrona.

Aurora

Övningarna äger rum i skärgårdarna och ute till havs. BILD: Försvarsmakten

Den 18 september startar övningen Aurora som är den största för svenska Försvarsmakten på tjugo år. Aurora är inte lika omfattande till sjöss som Northern Coasts, men Aurora har övningar vid vattnen i Bohuslän och från Roslagen till Oskarshamn.
I Stockholmsområdet kommer det bland annat att vara tät trafik av fartyg till och från Gotland från söndag 17 september till onsdag 20 september. Det är också verksamhet dygnet runt med amfibieförband i och omkring Hårsfjärden, Korsö och Utö med stridsbåtar, svävare och trossbåtar från söndag 17 september till söndag 24 september.

Militären har inte befogenhet att avlysa områden till sjöss för allmänheten, men uppmanar fritidsskeppare att hålla sig på avstånd.
– Aktuella skjutövningar framgår av Sjöfartsverkets ufs:ar, underrättelser för sjöfarande, säger Jimmie Adamsson, informationschef för Tredje sjöstridsflottiljen.
– Sunt förnuft och att man följer sjövägsreglerna räcker långt, men vi uppmanar att man håller avstånd till alla örlogsfartyg.
– Och så bör man undvika att hamna mellan fartygen och eventuell utrustning i vattnet. Det är också lämpligt att lyssna på vhf, kanal 16, för eventuella anrop.

De områden med mest intensiv verksamhet i samband med Northern Coasts den närmaste tiden är Hanöbukten och en bit upp i Kalmarsund.

LÄS MER: Ufs (klicka på P- och T-notiser) [Sjöfartsverket]
LÄS MER: Information till båtfolk [Försvarsmakten]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

2 kommentarer »

  • Jimmie Adamsson skriver:

    Torsten, svenska örlogsfartyg i hamn tömmer sina svartvattentankar(toalettankar) med hjälp av slamsugningsbil. Till sjöss har de allra flesta fartyg reningsverk som renar svartvattnet före tömning så att inga farliga ämnen kommer ut. Vi undviker i så långt som möjligt att över huvud taget släppa ut svartvatten och då det görs sker det alltid fritt ute till havs. På inre vatten är det som bekant helt förbjudet.

  • Torsten Andersson skriver:

    För militärövningar i allmänhet och den rysk-kinesiska övningen i synnerhet: Var tömmer de sina toaletter? Kan det vara i Östersjön?