Hem » Läsvärt

Läsvärt

Initiativ mot Horsstensleden

12 december, 2017 – 10.37 3 kommentarer

Initiativet Hela skärgården bildar opinion mot miljöskadlig verksamhet i Stockholms skärgård. De vill, förutom att stoppa den omdebatterade Horsstensleden, driva frågan om att göra Stockholms skärgård till ett världsarv. Vi har pratat med en av initiativtagarna bakom projektet – entreprenören Johan Hernmarck.  

Planerna på att skapa en genväg för stora kryssningsfartyg genom Stockholms skärgård har rört upp många känslor. En av dem som är emot den planerade Horsstensleden är Johan Hernmark, som tillsammans med andra personer ur näringslivet försöker förhindra att planerna går i lås.

Hur kommer det sig att du har engagerat dig för skärgården i Stockholm?
– Jag har bott i skärgården halva mitt liv och har alltid varit engagerad i såna här typer av frågor. Och just frågan om hur man bör handskas med miljöskadlig verksamhet i skärgården har poppat upp med jämna mellanrum under åren. Dessa frågor har i synnerhet drivits av ekonomiska särintressen från privata aktörer. Många har känt, precis som jag gör nu, ”att nu får det vara nog”.

– Jag hoppas på att vi ska kunna begrava frågan om Horsstensleden för alltid. Att hela skärgården, synonymt med namnet, ska bli just helad. Detta och initiativet att göra yttre skärgården till ett världsarv är frågor vi planerar att driva långsiktigt i många år framöver.

Varför måste planerna på en genväg i Stockholms skärgårds stoppas?
– Horsstensleden vill spränga en led genom yttre skärgården för att få in de absolut största fartygen. Detta innebär att man måste göra stora ingrepp och att skärgården kommer att vara en byggarbetsplats i flera år framöver – någonting som dessutom kommer att kosta ca. en halv miljard av våra skattepengar. Leden kommer dessutom att förstöra all form av friluftsliv i området.

horsstensleden_karta

Den planerade dragningen av Horsstensleden söder om nuvarande leder.

Blir inte den sammanlagda miljövinsten större om de stora fartygen slipper åka längre?
– Man måste komma ihåg att beräkna de sammanlagda samhällsekonomiska kostnaderna. Leden kommer inte att bidra till några intäkter till Stockholms stad utan bara Stockholms hamn som kanske kommer få in intäkter under en 10 års period. Personligen tycker jag att det är bättre ifall vi behåller hela yttre skärgården som ett världsarv och Stockholms största turistmål. I Höga kusten exempelvis har man fått väldigt stora positiva effekter och en ökad turism sedan det blev ett världsarv. I min mening är det galet att låta den typen av kortsiktiga mål gå före de långsiktiga.

Vad har ert upprop lett till hittills och vad är nästa steg?
– Frågan vi drivit har blivit väldigt uppmärksammad, och vi har fått hela 2400 remissvar till regeringen. Vi har även fått med oss Stockholms handelskammare som valt att inte längre driva frågan om den planerade Horsstensleden, utan istället har de blivit positivt inställda till att hjälpa oss att lyfta frågan om Stockholms skärgård som världsarv.

– Vi kommer fortsätta att uppmärksamma vårt case parallellt med världsarv-frågan på sociala medier där vi fått väldigt bra respons.

Den som har en hotad miljö i sin närhet och vill följa ert exempel med ett upprop: Vad är viktigt att tänka på?
– Att man inte bara driver frågan kortsiktigt utan att ha någon kreativ lösning som verkar på lång sikt. Man måste attrahera beslutsfattare genom att lyfta fram någonting positivt istället – först då kan du punktera kortsiktiga mål. Vi som jobbar med Hela skärgården är näringslivspersoner, så vi förstår problematiken. Men man måste angripa det på rätt sätt, och samtidigt kunna motivera de positiva effekterna av frågan man driver.

 

Maja Söderström Hjelm
redaktion@pakryss.se

, ,

3 kommentarer »

 • Sandra Åberg skriver:

  En fullständigt vansinnig plan som för alltid kommer att ödelägga en av de sista orörda områdena i hela Stockholms skärgård.

  Horsstensleden är en av de ytterst få, ännu orörda, pärlorna i Stockholms skärgård och därför ett mycket viktigt område för fåglar som Labb och Tordmule, i princip alla sjöfåglar, varav många är utrotningshotade idag. Här finns även vackra sjögräsängar som är en förutsättning för fisk och sjöfåglars fortplantning.

  Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och
  riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Detta speglar en mycket
  oroväckande utveckling och en total avsaknad av ett helhetsgrepp för att förvalta, vårda, och
  skydda vårt unika och potentiella världsarv. Istället drivs kortsiktiga ekonomiska intressen
  för att öka tillgängligheten med ännu större fartyg genom Skärgården.

  2 miljoner ton berg, sten och kobbar ska sprängas bort!
  För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg behöver sprängas och
  muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens
  inre del, Kanholmsfjärden-Trälhavet. Totalt innebär det att cirka 2 miljoner ton berg
  behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter
  långa jättefartyg. De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena kommer att ta minst
  2-3 år att genomföra, på grund av de stora volymer massa som ska hanteras.

  En av de sista vildmarkerna i skärgården blir för evigt förstörd!
  En av de sista vildmarkerna i skärgården blir för evigt förstört. Området kring Horssten samt
  Rödkobbsfjärden är helt unikt med sin marint orörda och av mänskligt påverkade aktiviteter.
  Såväl över som under vatten och helt unik inom hela EU. Ett potentiellt naturskyddsområde
  och Världsarv går förlorat för att ca 150 jättelika kryssningsfartyg ska kunna tas sig in till
  Stockholms hamn varje år!

  Det finns redan gott om leder för kryssningsfartyg, vi behöver inte fler!

  Horsstensleden kommer att kosta en halv miljard kronor och finansieras med skattemedel
  Horsstensleden kommer att kosta 500 miljoner kronor – finansierat med skattemedel.
  Horsstensleden är ett oerhört stort projekt och Trafikverket beräknar kostnaden för
  projektet till minst 292–543 miljoner kronor.

  Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär dessutom att andra viktiga infrastrukturprojekt måste bortprioriteras.

  En helt vansinnig, egoistisk och allt igenom destruktiv idé!

 • Mats Ohlsson skriver:

  Tack Johan Hernmark för detta initiativ. Det är sorgligt att denna typ av planer ska smygas förbi opinionen och på det viset åsidosätta demokratiska rättigheter. Vi måste värna vår miljö och vår natur. I detta fall kan man inte bara klistra på koldioxidargumentet, det som i detta fall är än viktigare är närvaroargumentet (vi ska inte ha stora fartyg på fler ställen i skärgården), destruktionsargumentet (sprängningars inverkan på fisk och natur) mm. Vad gäller koldioxidargumentet så kommer själva anläggandet att på kort tid orsaka en ofantlig koldioxidskuld, och ingen vet hur snabbt den skulle kunna tjänas in. Speciellt inte om leden orsakar ökad trafik. Nej och stopp!

 • Henrik Eriksson skriver:

  Tack Johan Hernmark för ditt engagemang för Stockholmsskärgård!
  Trist att planer på Horstensleden har uppkommit igen-en helt och hållet galen plan
  som bör läggas ner för alltid. Vi har ett ansvar att vårda och bevara skärgården nu och för framtiden.