Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Hallberg Rassy gjort upp om HR37:an

9 februari, 2011 – 21.16 En kommentar

Den uppslitande tvisten mellan Hallberg-Rassy Varv och deras kunder Bengt och Kerstin Nordé har nu slutat i förlikning.

Paret Nordé köpte en ny HR 37 som levererades 2008. Sedan leveransen har de framfört en stor mängd reklamationer som gällt stort och smått. Bland annat har de fått dieselmotorn, som var defekt, utbytt.

Senare fick de skäl att misstänka att skrovet var delaminerat. De anlitade två besiktningsmän, en specialist på ultraljudsmätning samt ett antal sakkunniga som samfällt uttalade att skrovlaminatet var dåligt.
Varvet ville få båten tillbaka till sig för en egen undersökning och eventuell reparation men parterna lyckades aldrig ena sig om formerna för detta.

Det hela kom upp i Uddevalla tingsrätt där expertvittnen ställde upp på båda sidor. Domen blev att makarna Nordé inte fick gehör för ett enda av sina krav. De dömdes dessutom att betala över 800 000 kronor i rättegångskostnader.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten men innan det kom något beslut om prövningstillstånd lyckades parterna förlikas. Det skedde tisdagen 8 februari. I förlikningen ingår att parterna har tystnadsplikt om avtalets alla detaljer.

På Kryss har utlovat en artikel i ämnet men har avvaktat prövningstillstånd eller förlikning. Nu kommer vi att redovisa det som kan vara av allmänt intresse i den här historien. Tvisten kommer inte att nå hovrätten och vi kommer aldrig att få veta hur den instansen hade värderat bevisen från mättekniker och besiktningsmän.

Dagen före förlikningen besökte Jonas Ekblad Hallberg-Rassyvarvet för att samla fakta om tvisten som alltså, helt överraskande, fick ett slut dagen därpå.

/Text: Jonas Ekblad

En kommentar »

  • Petter Rönnborg skriver:

    Helt obegripligt att HR agerat som de gjort! Hur kan dom ens tänka sig att riskera varumärket som är laddat med kvalitet sedan årtionden. Köper man en HR så gör man ett medvetet val och betalar verkligen extra för att få en viss kvalitet, och inte minst omsorg. Att köpa en båt är förutom husköp kanske den största affären man gör i livet som privatperson. Det är ju ett antal miljoner som ska slantas upp för en HR 37. Jag tror att många potentiella kunder har fått sig en funderare. Det gäller säkert också objekt på andrahandsmarknaden. Ett av HR:s argument är just att andrahandsvärdet håller över tiden. Då har varvet inte råd att sjabbla under några som heslst omständigheter.
    Det är bra att PåKryss följer upp det här. Försök gärna att ge både bredd och djup i uppföljningen. Vad talar för/emot de olika parternas utsagor. Särskilt intressant att besiktningsmän/experter förefaller göra så olika bedömningar. Hur ska presumtiva båtköpare tolka besiktningsmännens utsagor om ett objekt? Är det partsinlagor eller är besiktningsmännen oberoende? Det finns flera intressanta aspekter att belysa djupare.