Hem » Läsvärt

Läsvärt

Hänsynsområden, vad vet du?

4 augusti 2010 – 08:37 Kommentarer inaktiverade för Hänsynsområden, vad vet du?

Sedan 2008 finns det hänsynsområden i våra kustområden. I dessa områden uppmanas du att tänka dig för lite extra när det gäller miljön genom olika informationskanaler såsom skyltar, broschyrer och så småningom utmärkningar i sjökorten. Vi är många som vistas på havet och med många olika referenser i bagaget behövs det gemensamma riktlinjer för att vi skall hjälpas åt att bevara naturen.

Till exempel när du ligger i naturhamn, skall du
• Inte orsaka svall för förtöjda båtar och badande
• Inte köra runt med gummibåtar med utombordare
• Inte använda motorn mer än nödvändigt
• Inte köra motorn på tomgång, t ex för att ladda batterier
• Inte åka vattenskidor eller annan liknande vattenlek
• Inte köra fortare än 5 knop
• Inte spela musik högt
• Inte skräpa ner
• Inte tömma toaletten i havet

Förutom att det vanliga allemansrätten gäller, är punkterna ovan endast rekommendationer till allmänheten, med andra ord så är det upp till dig och mig.

Regeringen har gett Länsstyrelserna i kustlänen i uppdrag att uppfylla kvalitetsmålen när det gäller miljön, främst att buller, nedskräpning och svall skall vara försumbara inom hänsynsområdena senast 2010.

Vill du läsa mera om hänsynsområdena hittar du information från naturvårdsverket här.

De kustlän som har hänsynsområden i dagsläget är Blekinge, Stockholm och Västra Götaland. Information finns under respektive namn. Den gemensamma handlingsplanen finns här.

Vill du läsa om allemansrätten, hittar du den informationen här.

/Stina Jansson