Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Har du räddat en klassisk segelbåt?

15 november, 2016 – 13.46 Kommentarer inaktiverade för Har du räddat en klassisk segelbåt?

Nu är det dags att söka Gaff Yacht Society’s Stiftelses stipendium för omhändertagande av en segelbåt som tagit omhand ”på ett så förtjänstfullt sätt att hon återigen kan befara insjö eller hav”.

Gaff Yacht Society’s Stiftelse, GYS, har delat ut sitt stipendium för förtjänstfulla renoveringar 26 gånger genom åren. Stipendiet delas ut ”till en segelyacht som tagits omhand på ett så förtjänstfullt sätt att hon återigen kan befara insjö eller hav”.

Kriterierna som måste uppfyllas:
Den båt som tagits omhand/renoverats…
…är av äldre, kulturhistoriskt intressant värde. En segelyacht av trä eller annat byggnadsmaterial
…har seglat efter renoveringen

Den som innehar en segelbåt som ägaren anser uppfyller kriterierna får söka stipendiet på 10 000 kronor som är tänkt att uppmuntra fortsatt vårdnad om segelbåten.
Ansökan med en beskrivning av segelbåten (foto samt konstruktör, segelnummer, byggnadsår, varv, specifikationer med flera nyttiga uppgifter, ägarlängd, samt genomförda och planerade restaurationer) skickas in senast den 31 december till GYS ordförande Sven Matton, Lostigen 68, 139 40 Värmdö,

Stipendieutdelningen sker på båtmässan Allt för sjön vid invigningen av avdelningen Klassiska båtar.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

,