Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

HaV ger 2,5 miljoner kronor till laxprojekt vid Stornorrfors

18 september, 2015 – 07.12 Kommentarer inaktiverade för HaV ger 2,5 miljoner kronor till laxprojekt vid Stornorrfors

StornorrforsHavs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till ett projekt för att bättre bedöma hur svensk vildlax mår. Pengarna går till en anläggning vid vattenkraftverket Stornorrfors i Västerbotten.
Vi kommer att kunna fånga in och göra bättre skattningar av smoltproduktionen, det vill säga antalet unga laxfiskar som är redo att vandra ut i havet, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Vattenfall vattenkraft AB, Umeå kommun, Ume-Vindelälvens Fiskeråd. Länsstyrelsen i Västerbottens län samt kommunerna kring Vindelälven.

Kravet på att samla in information om produktionen av laxsmolt kommer från EU och ingår i Sveriges nationella program för datainsamling. Genom att se hur många laxungar som varje år är redo att vandra ut i havet går det att beräkna om bestånden ligger på nivåer som är långsiktigt hållbara.

En av de älvar som Sverige valt ut för att mäta laxsmolt i är Vindelälven som är en av Sveriges fyra stora oreglerade fjällälvar. Sedan 2008 görs mätningar här med hjälp av en ryssja där laxsmolt fångas in och märks med små sändare som sedan registreras och läses av när laxen återvänder upp i älven för att leka. Men metoden är inte så säker, vid höga flöden i älven, över 700 kubikmeter per sekund, går det inte att använda ryssjan.

– De höga flödena gör att det är svårt att samla in de data som krävs varje år. Internationella havsforskningsrådet, Ices, kan istället få förlita sig på beräkningar som görs ett till två år senare efter att den märkta smolten åter vandrar upp i älven, säger Bertil Håkansson , chef för enheten för miljöövervakning på HaV.

Vindelälven mynnar i Umeälven där Sveriges största vattenkraftverk, Stornorrfors, finns. I samband med att det byggdes en ny fisktrappa här 2010 så byggdes också en särskild anläggning för att hjälpa nedvandrande fisk att nå havet utan att passera kraftverket. Tanken var då att även bygga en anläggning för att där fånga upp och märka smolt. Men projektet avbröts då det saknades pengar för denna del.

– Vi ger nu pengar för att man ska kunna fortsätta byggandet av smoltanläggningen. Då kan vi få säkrare och jämnare mätningar av hur bestånden av vildlax mår, säger Bertil Håkansson.

redaktion@pakryss.se

, ,