Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

HaV omorganiserar fiskerikontrollen på västkusten

6 oktober, 2015 – 08.03 Kommentarer inaktiverade för HaV omorganiserar fiskerikontrollen på västkusten

FiskerikontrollHavs- och vattenmyndigheten, HaV, gör en omorganisation av fiskerikontrollen på västkusten. Den innebär att kontoret för landningskontroll i Kungshamn stängs och att de fyra tjänsterna flyttas till Göteborg.
– Vi har gjort en översyn av hur vår fiskerikontroll ute i hamnarna kan förbättras utifrån vårt uppdrag, resurser och förutsättningar för olika fisken, säger Anna Söderblom.

I hamnar där fiskefartyg landar sin fångst kontrollerar HaV att yrkesfiskare följer de regler som satts upp, exempelvis att rätt fiskeredskap används och att fångster inte överskrider de kvoter som Sverige har tilldelats av EU. Kontroll av yrkesfisket till havs sköts av Kustbevakningen. Idag har HaV:s landningskontroll totalt 32 anställda, fördelat på tre sektioner, väst, syd och öst. Omorganisationen berör bara verksamheten på västkusten och övriga kontor påverkas inte.

Det är stora skillnader i fiskemönster på västkusten, längs Sydsveriges kust och i norra delen av Östersjön. På västkusten finns betydligt fler hamnar där yrkesfiskare landar fisk än på ostkusten. Det är också stor variation i fiskemönster och storlek på landningarna, från stora lossningar av sill och skarpsill som kan ta flera dygn till småskaligt kustnära fiske som landar under dygnets alla timmar.

– Fiskemönstren på västkusten ställer krav på en flexibel organisation.Genom att alla kontrollanter utgår från samma station blir det lättare att samordna våra resurser och göra insatser där de behövs, säger Anna Söderblom, chef för HaV:s landningskontroll.

HaV tog över landningskontrollen från Fiskeriverket 2011. Hittills har personalen vid kontoret i Kungshamn fokuserat på kontrollen i hamnarna i norra Bohuslän, från Strömstad i norr till Orust i söder. Göteborgskontoret kontrollerar hamnarna i hela verksamhetsområdet, från Strömstad i norr till Kullen i söder.

– Att vi nu flyttar de fyra tjänsterna innebär inte att vi minskar kontrollen av yrkesfisket i norra Bohuslän. Tvärtom så tror vi att den nya organisationen kommer att ge en effektivare och bättre kontroll, säger Anna Söderblom.

– En fungerande fiskerikontroll är viktig för att vi ska kunna skydda havsmiljön och få ett långsiktigt hållbart fiske.

Flytten innebär också att HaV nu utlyser två tjänster som varit vakanta vid Kungshamnskontoret. Förhoppningen är att den nya organisationen ska vara på plats från och med april 2016.

– Vi har haft vakanser under en längre tid och valde därför att avvakta med utlysningen av tjänsterna till dess att vi var klara med översynen, säger Anna Söderblom.

redaktion@pakryss.se

, ,