Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Fler havsområden kan skyddas

20 juni, 2016 – 07.53 Kommentarer inaktiverade för Fler havsområden kan skyddas
SkyddatHavsområde

Bild: Jan Grahn / Naturfotograferna

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, tror att tio procent av Sveriges havsmiljö kan vara skyddat till år 2020. Skyddsområdena föreslås i Västerhavet, Östersjön och i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

För att inrättandet och bevarandet av områdena ska bli kostnadseffektivt föreslår Hav att områdena väljs ut bland de fiskefria områden som redan finns på flera ställen. De skyddas i dag med fiskelagstiftning och kan förstärkas med områdesskydd enligt miljöbalken.

De tre områden som Hav föreslår är:

  • Hela eller delar av det område i Kattegatt som i dag skyddas med fiskelagstiftning
  • Ett område vid Gotska Sandön i Östersjön
  • Ett område i Bottniska viken som berörda länsstyrelser får föreslå, som kan bevaras i naturligt tillstånd och med starkt begränsad mänsklig påverkan.

– Det är viktigt att det finns områden med orörd havsbotten och naturliga ekosystem. Det är den sortens natur som behövs för att komplettera och stärka de nätverk av skyddade områden som finns längs Sveriges kust, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

I dag är cirka 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddad, men målet (bland annat Sveriges miljömål) är att tio procent av havet ska vara skyddat till 2020. En viktig insats för att nå dit är de föreslagna marina Natura 2000-områden som länsstyrelserna nu arbetar med i Östersjön, till skydd för tumlare.
– Det kommer att bli det största tillskottet både för att uppnå arealmålet i Östersjön och för att förbättra den ekologiska representativiteten. Tack vare det arbetet har vi nu goda chanser att nå målet till 2020, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Hav.

För att stärka det samlade marina områdesskyddet inom respektive havsområde behöver kunskaperna förbättras om var de olika miljöerna finns och hur väl skyddet fungerar, menar Hav i handlingsplanen.

Myndigheten har tagit fram handlingsplanen på uppdrag från regeringen. I uppdraget ingick också en analys och bedömning av det befintliga nätverket av skyddade marina områden. En slutsats är att syftet med de skyddade områdena behöver bli tydligare och att det behövs ökad samsyn om målen och bättre samarbete hos intressenter och ansvariga myndigheter.
– Vi behöver vara överens om vad ett nätverk av marina skyddade områden ska leverera och hur varje enskilt område bidrar till målen, säger Lena Tingström.

Den satsning som HaV gör på en långsiktig nationell marin kartering kommer också stärka skydd och förvaltning av den marina miljön samt utgöra underlag för havsplaneringen. Syftet är bland annat att ta fram kartunderlag över naturvärden för de olika havsområdena. Du kan läsa mer om skyddande havsområden på Havs hemsida.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,