Hem » Nyheter

Nyheter

Hjälp! – 2013

27 februari, 2014 – 08.52 En kommentar

SjöräddningstjänstUnder 2013 gjorde sjöfartsverket 950 sjöräddningsinsatser i Sverige. Av dessa rörde 675 fritidsbåtar. Sjöräddningssällskapet medverkade i 669 av fallen. Enligt sjöfartsverkets statistik är den absolut vanligaste utryckningsorsaken när det gäller fritidsbåtar motorproblem eller propellerhaveri, tätt följd av grundstötning.

Mer information: www.sjofartsverket.se

Diagram: Antal insatser för fritidsbåtar fördelat på verklig orsak 2013

Kommentar: NIL betyder att det inte var någon ko på isen. Till exempel kan det visa sig att en person som rapporterats saknad inte var ute i någon båt utan befann sig på land.

En kommentar »

  • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

    Ja, som vanligt är SSRS med i cirka 70% av utryckningarna. Samtidigt kan man konstatera att Sjöfartsverkets huvudmannaskap för MRCC/JRCC fungerar alldeles utmärkt och att det rimligen inte finns något skäl att ändra på tingens ordning i nuläget.

    När man idag (1 mars) i dagspressen läser om Kustbevakningens sanslösa underskott, 133 MKR, så får vi vara glada över att den s k enmansutredarens förslag att militarisera sjöräddningsorganisationen fortfarande ligger kvar i en väl tillsluten byrålåda hos Karin E eller Catarina E-S. Där skall förslaget stanna till dess att man verkligen funnit ett bättre alternativ till dagens organisation – utan att därmed påstå att det som är alltid kommer att vara bäst.

    Säger jag som upplevt att bli sjöräddad till livet med hjälp av bl a kompetensen hos MRCC en natt i december 2003.