Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Stora höjningar i båtregister

20 augusti, 2010 – 08.47 5 kommentarer

Transportstyrelsen planerar att chockhöja sina avgifter för att vara med i båtregistret. Detta drabbar i första hand de som planerar att segla utanför Sveriges gränser eftersom man då gärna vill ha en registrering som talar om att att det är en svensk båt.

’Alternativet är att ha ”gula kortet”, eller Internationellt certifikat för fritidsbåtar som det egentligen heter, från Kryssarklubben/Svenska Båtunionen och som kostar från 250 kronor för två år.

Bakgrund
Den 3 juni 2010 fattade regeringen beslut om att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter från 1 januari 2011. Transportstyrelsen får själva besluta om avgifter och avgiftsnivåer.

Höjningen beräknas gälla från 1 januari 2011 och de föreslagna höjningarna ligger runt 1000 %. I en promemoria från Transportstyrelsen daterad den 30 juni 2010 av Simon Posluk säger man bland annat detta:

 • Registrering av skepp eller skeppsbygge 6 100 kronor (nu 600 kr)
 • Registrering av båt 4 100 kronor (nu 425 kr)
 • Nationalitetsbevis 2 600 kronor (nu 425 kr)
 • Registerhållningsavgift (Årlig avgift per registretat objekt) 300 kronor (nu gratis)

5 kommentarer »

 • Joe Hill V skriver:

  Protestera! https://www.occupystockholm.org/ Rösta bort ansvariga politiker pga.Transportstyrelsens myndighetsmissbruk. Låt en annan organisation gör båtregistering nu!

 • Thomas Koos skriver:

  Ett alternativ är väl att registrera båten i annat land? Då kan kan kanske dessutom köra på ”finndiesel” och på så vis ytterligare minska skatteintäkterna till staten.

 • Lars Fj skriver:

  Man baxnar. Vilka avgifter!

  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Finansiering/Avgifter/ står det följande:
  ”Kostnadstäckning är principen.
  De avgifter som beslutas för Transportstyrelsens tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive ärenden. Där kostnaden är liten tar vi endast ut en avgift som motsvarar den administrativa kostnaden för hanteringen av ärendet och i vissa fall ingen avgift alls.”

  Har man verkligen sådana kostnader kopplade till dessa ärenden, det betvivlar jag starkt. Låt en annan organisation göra detta, om så måste göras och man kan säkert reducera till en tiondel eller ännu mindre. Myndighetsmissbruk är vad jag vill kalla det. Ingen borde ha mage att ta ut sådana avgifter. Konkurrensutsätt Transportstyrelsen nu! Eller rösta bort ansvariga politiker. Är de landkrabbor allihop?

  Ett exempel:
  ”Bevis om att visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret. 2600 kr”!
  (www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Finansiering/Avgifter/Sjofart/Registerhallning/Registreringsatgarderr/)
  Är detta någon form av omvänd bevisbörda? Och hur mycket kostar det egentligen att ta fram detta dokument? Är staten verkligen i medborgarnas tjänst? Införs avgifter ska det kännas att de gör nytta för dem som får pålagorna.

  Det framgår inte riktigt vad som är syftet med dessa registeravgifter; som sagt, vad får båtägarna för detta?

  ”Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.” (www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhetside/)

  Ha, ha, ha! Trodde först att det var första april när jag läste det.

  Att reglerna efter en underskrift av generaldirektören i december ska bli gällande fr o m 1 januari 2011 är en skymf mot öppenhet och demokrati. Man inför inte sådana här avgifter över huvudet på berörda. Har någon båtinstans alls blivit tillfrågad och fått yttra sig?

  Från båtägarna får myndigheterna/staten redan en stor mängd pengar från de pålagor vi betalar på bränsle och som inte på något sätt kommer tillbaka till sjöfarten och fritidsbåtsvärlden. I stället går skatterna till bilvägar med mera. Våra båtar kör normalt inte på bilvägarna vad jag vet eller har sett.

  Hur ska vi bäst protestera? Tömma våra toatankar utanför Riksdagshuset? Nja, bättre förslag emottages tacksamt, både från myndigheterna och från oss som kan drabbas.
  Jag blir så trött…

 • Gunnar Silins skriver:

  Jag har nyss skickat följande text till Åsa Torstensson på Närignsdepartementet: (https://www.sweden.gov.se/sb/d/7469)

  Jag har tagit del av de avgifthöjningar Transportstyrelsen avser att införa inför 2011 gällande sjöfart. Framför allt är det de kostader fritidsbåtar drabbas av som upprör. Höjningarna är i samtliga fall runt 1000% och når absurda nivåer.
  Till att börja med – man debiterar en timdebitering på 1.400.- Dessa debiteringar ligger i paritet med vad högst specialiserade personer med mycket höga utbildningar och mycket speciella fackkunskaper kan ta ut.
  Och ser man på de fasta avgifterna blir det än mer vansinnigt. Om jag säljer min segelbåt till utlandet (ett ”skepp” i juridisk mening då hon är 12,65 x 4,06 m) skall hon avregistreras ur skeppregistret – kostar 3.100.- Ett arbete som enligt timtaxan borde ta 2,2 tim. I verkligheten förmodligen inte ens 20 minuter…

  Ett nationalitetsbevis som krävs vid färd till utlandet kostar 2.600. Det är ett dokument som intygar att båten är registrerad i Sverige. Utfärdandet förutsätter en registrering och handlar alltså om att kolla i registret och utfärda ett dokument. Registreringen som i sig kostar 4.100 är också orimligt dyr, då stäms bara köpehandlingarna av mot köparens personuppgifter.
  Listan kunde göras lång av dessa vansinnigheter!

  Jag är fullt införstådd med att vi fritidsseglare skall bära våra egna kostnader i sådana här fall. Men kostnaderna skall vara rimliga och stå i proportion till faktiska kostnader och nedlagt arbete. Transportstyrelsen är väl inget vinstdrivade företag?
  Handläggningen sker ju ändå av vanliga tjänstemän med en månadslön i storleksordningen 25-30.000 kronor. Då blir en timpenning på 1.400 absurd och kan inte ha någon annan funktion än att täcka andra, ospecificerade kostnader också!

 • Slocum skriver:

  Det är inte en ”båtregisteravgift”, det är en båtskatt.