Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Hugo Tiberg: Populistisk sjöfyllereform

12 augusti, 2010 – 22.14 7 kommentarer

Nya regler om sjöfylleri trädde i kraft den 1 juni i år,  framdrivna av en stark men oinformerad opinion. Kritik från båtfolket, sjöpolisen, sjörättsinstitutet och andra sakkunniga har inte beaktats eller utvärderats. Följden är en lagstiftning utan begriplig struktur och vettigt ändamål, som begränsar båtlivets frihet utan påvisat behov.

Hittills har den som framför en båt eller har en sjösäkerhetsmässigt viktig uppgift ombord måst vara så nykter som uppgiften kräver, och för minst 1 ‰ i blodet stadgas fängelse för grovt sjöfylleri. Lagstiftaren visste att styrning knappast är den mest kritiska uppgiften ombord, att båtolyckor är mer sjö- än trafikrelaterade och sällan beror på alkoholpåverkan av lägre halt. Allt detta har den nya lagstiftningen missat, liksom att större båtar ofta tjänar som bostad, även under gång.

Istället har man överfört bilregleringens 0,2 ‰ till båtar över tio meter eller som kan köras i femton knop. För dem får polis och kustbevakning ta rutinmässiga alkoholprov på både förare och andra.

Systematiskt är regleringen konstig. Promilleregeln för de nämnda båtarna ses som inledande huvudregel, medan den gamla bedömningsregeln kvarstår som specialregel för övriga. Den regeln ska också tillämpas på ”promillebåtarna” när promillesiffra saknas, t.ex. vid drogberusning.

Femton knop för motorbåtar svarar mot 28 km/h. Tiometersgränsen gäller främst segelbåtar, som sällan kommer över 20 km/h. På bådadera gäller promillegränsen både för dem som styr och som har andra säkerhetssysslor. Lagtexten beaktar inte att säkerhetsfunktioner finns även i hamn, t.ex. navigering med framtagning av waypoints, och föreskriven säkerhetskontroll inför avgång. För en del sådana uppgifter måste domstolarna rimligen begränsa sin tillämpning av promilleregeln – men då finns ingen allmän nykterhetsregel att ta till. Om t.ex. ankarvaktande antas falla utanför promillekravet, kan en försumlig ankarvakt inte straffas för berusning, även om det lett till skada. Det kan han däremot på en mindre eller långsammare båt, för där kvarstår det allmänna nykterhetskravet!

Naturhamnar har lagstiftaren sett som lufthål för större båtar, som används som ”sommarstuga”. Här ska man få ta sin öl eller sitt vin. Vill någon flytta båten p.g.a. vindkantring, ska det kunna ske enligt brottsbalkens nödregel. Men nödregeln gäller bara vid verklig fara, inte för bara obehag. Båtfararen måste alltså vänta tills situationen blir ohållbar – och risken för haveri ute på den blåsiga fjärden än större för de ”berusade” ombord!

Grovt sjöfylleri ska i princip ge ovillkorligt fängelse. Enligt förarbetena ska ”ansvar följa direkt” vid 1 ‰ om båten är av ”promilletyp”. Men det är fel, eftersom lagtexten behållit det tidigare kravet att den åtalade varit märkbart påverkad och haft en krävande uppgift samt att båtens framförande inneburit påtaglig sjösäkerhetsrisk. Här gäller alltså fler kriterier än promillehalten, i motsatts till det lindrigare brottet. I rättspraxis har mången i övrigt skötsam båtfarare t.o.m. friats från ansvar vid 1 ‰.

Rutinkontroller får ske bara på ”promillebåtar”. Hur ska kontrollanten bedöma den egenskapen?

Femtonknopsgränsen är förstås klar om en båt befinns hålla över den farten men kan annars vara svårbedömd. Tiometers längd på en segelbåt kan framgå om båttypen är känd men blir annars ett krux, eftersom en mätbar linje från för- till akterstäv sällan kan uppdras på plats. Många segelbåtar har segelmärkning, men att stoppa en seglande för prov är störande, då seglen måste tas ner och beslås.

En rutinkontroll kan knappast uppdaga vilka som har 0.2-promillefunktioner. I regel kollas rors-mannen, medan andra håller tyst om sina roller. Kanske kan läget ändras då obligatoriskt kompetensbevis införs. Skulle rorsmannen sakna förarbevis, får kontrollanten efterfråga vem som har det.

Längs våra kuster gäller folkrättsligt ”rätt till oskadlig genomfart”. Den får inte hindras, ens vid indikation på att ombordvarande har 0,2 ‰ eller mer. Om någon incident föranleder kontroll, kan inte enbart överskridande av den udda svenska promillegränsen ge grund för straff.

Utländska båtbesökare i skärgården blir nog bestörta av de här konstiga reglerna. För många är ett måttligt intag av vin eller öl normalt vid måltid, och kontroll blir ett översåtligt påhopp på vanligt folk. Inte nog med att det får oss att framstå som löjliga; påfundet kan minska vår turism.

Konstigast är ändå att vi själva finner oss i att våra folkvalda drar på oss den här tvångströjan. Ingen förespråkar sjöfylleri, men den här regleringen är varken vi eller våra gäster betjänta av!

7 kommentarer »

 • Roger skriver:

  Hej
  Vem komm på att det skulle vara 0,2 på sjön,han cyklade
  uppenbarligen omkull .skillnaden mellan båtar och att köra
  bil är ljus år den varandra så det är nog dax att göra om och göra
  Rätt.
  Dessa dum heter bord inte svensk Folket ta
  Eller stå ut med. Vi ska vara bra förare med
  Gott omdöme men att göra en lag som inte
  Gå att följa om olyckan är framme. Nej tack

  Med vänlig hälsningar
  Kap Nilsson

 • Ljungbergarn skriver:

  Ett ingrepp i folks livsstil utan motstycke!
  Man skapar en Lag på ett icke-problem för att kriminalisera vanligt folk och fixa sysselsättning till WannebePoliser (KBV)

 • Ljungman skriver:

  För det första har KBV inte skapats för att alkotesta semesterfirare, det har tillkommit med nya lagen och resurser tas från deras ordinarie arbetsuppgifter(vad det nu är). För det andra,vem har mött ett fyllo i full fart med stor båt? Svensson sköter sej på sjön.För det tredje så får man fortfarande både gå och cykla fast man drukigt både öl,vin och sprit. Det största problemet med er antifilosofi är att ni anser att alla andra inte kan hantera spriten. Svensson kan inte sköta sej,därför måste Svensson straffas eller hålla sej hemma.

 • Inge Bra skriver:

  Proposition 2009/10:76
  Svenska Regeringen har lämnat över en proposition till Riksdagen med förslag om bland annat en nedre gräns för sjöfylleri.

  Förslaget i propositionen innebär bland annat att straffansvaret för sjöfylleri utvidgas genom att det införs en fast nedre gräns på 0,2 promille alkohol i blodet eller motsvarande alkoholkoncentration i utandningsluften. Straffansvaret föreslås gälla den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, förutsatt att fartyget antingen med motordrift kan framföras med en hastighet om minst 15 knop eller har ett skrov med största längd om minst 10 meter.

  Detta förslag har allvarliga brister och strider mot bland annat mot Artikel 8 av den Europeisk konventionen som garanterar envar rätten till respekt för privat- och familjeliv i de av EU skyddade rättigheterna. Förslaget är även slarvigt utformat, utgör en skymf mot medborgarna och har inslag av rättsosäkerhet. Regeringen drar paralleller till biltrafik i förslaget som saknar all vetenskaplig grund. Formuleringar är inte definierade. Förslaget är inte harmoniserat inom EU och hur båtar från övriga länder med rätt till genomfart ska hanteras framgår ej.

  I praktiken har förslagsställaren uppfattningen att samma förhållanden och krav som råder på motorväg, i mörker, under hög fart och med tung trafik råder för en 10 meters segelbåt i skärgården en solig sommardag! Detta är FEL och ett försök att med kvasiargument driva igenom ett förslag som gör våld på Artikel 8.

  Det måste vara fel att låta regeringen försöka utnyttja lagstiftning med dold agenda. Det kan bara vara nykterhetspolitiska bevekelsegrunder och alternativt en strävan efter att ge Kustbevakningen arbetsuppgifter, vilket de i och för sig är i behov av.

  Yrkesmässig sjötrafik med båtar under 10 meter och som går långsammare än 15 knop är för övrigt inte reglerat, vilket ytterligare pekar på ett icke genomtänkt och med Europeiska konventionen ej harmoniserat förslag.

  Ett förslag där yrkesmässig trafik oavsett storlek på farkosten eller dess fartresurser med föreslagen nedre gräns har stor acceptans.

  Att på ovetenskapliga grunder kriminalisera övriga medborgare och medborgare från andra EU länder har ingen acceptans.

  Hemställer därför att Europeiska Gemenskapernas Kommission påtalar att liggande förslag är i strid mot Artikel 8 i Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna.

 • Inge Bra skriver:

  Tilltaget är anmält (redan som förslag)

  Förslaget i propositionen innebär bland annat att straffansvaret för sjöfylleri utvidgas genom att det införs en fast nedre gräns på 0,2 promille alkohol i blodet eller motsvarande alkoholkoncentration i utandningsluften. Straffansvaret föreslås gälla den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, förutsatt att fartyget antingen med motordrift kan framföras med en hastighet om minst 15 knop eller har ett skrov med största längd om minst 10 meter.

  Detta förslag har allvarliga brister och strider mot bland annat mot Artikel 8 av den Europeisk konventionen som garanterar envar rätten till respekt för privat- och familjeliv i de av EU skyddade rättigheterna. Förslaget är även slarvigt utformat, utgör en skymf mot medborgarna och har inslag av rättsosäkerhet. Regeringen drar paralleller till biltrafik i förslaget som saknar all vetenskaplig grund. Formuleringar är inte definierade. Förslaget är inte harmoniserat inom EU och hur båtar från övriga länder med rätt till genomfart ska hanteras framgår ej.

  I praktiken har förslagsställaren uppfattningen att samma förhållanden och krav som råder på motorväg, i mörker, under hög fart och med tung trafik råder för en 10 meters segelbåt i skärgården en solig sommardag! Detta är FEL och ett försök att med kvasiargument driva igenom ett förslag som gör våld på Artikel 8.

  Det måste vara fel att låta regeringen försöka utnyttja lagstiftning med dold agenda. Det kan bara vara nykterhetspolitiska bevekelsegrunder och alternativt en strävan efter att ge Kustbevakningen arbetsuppgifter, vilket de i och för sig är i behov av.

  Yrkesmässig sjötrafik med båtar under 10 meter och som går långsammare än 15 knop är för övrigt inte reglerat, vilket ytterligare pekar på ett icke genomtänkt och med Europeiska konventionen ej harmoniserat förslag.

  Ett förslag där yrkesmässig trafik oavsett storlek på farkosten eller dess fartresurser med föreslagen nedre gräns har stor acceptans.

  Att på ovetenskapliga grunder kriminalisera övriga medborgare och medborgare från andra EU länder har ingen acceptans.

  Hemställer därför att Europeiska Gemenskapernas Kommission påtalar att liggande förslag är i strid mot Artikel 8 i Europeiska Konventionen angående
  /Inge

 • Johansson skriver:

  Det är väl bara i Sverige som folk anses vara FULLA vid 0,2 promille. Regeringen har beslutat att en svensk är FULL redan efter en öl och då inte kan ta hand om sej själv och är en fara för allt och alla både på sjön och på land.

 • Slocum skriver:

  Gränsen för sjöfylleri bör sänkas till 0,125 promille. Vissa kraftigt byggda män man dricka ett litet glas sherry och ändå inte nå upp till gränsen. För att stoppa detta ofog bör därför gränsen sänkas.