Hem » Löpsedel, Ombord

Löpsedel   Ombord

Hugo Tiberg: Grekisk skatt på nöjesbåtar

22 januari, 2014 – 09.27 En kommentar

Hugo_TibergDen grekiska staten har flera gånger försökt sko sig på sin stora båtturism genom skattebeläggning av besökande båtar men bara tappat båtturister på kuppen.

Liknande hände med Sardiniens beramade skatt på ”lyxbåtar” för några år sen, och i Italien uppges en införd båtskatt ha drivit iväg 30 000 utländska båtar, varefter skatten inskränktes till de inhemska.

Men nu har Grekland klubbat en ny båtskatt som man hoppas ska minska landets stora betalningsunderskott. Beslutet ska i princip redan ha trätt i kraft den 1 januari 2014, och den grekiska sjöfartsministern har stolt förkunnat att skatten kommer att inbringa så mycket som 200 miljoner euro årligen till den grekiska statskassan!

Rörig modell
Bestämmelserna har en krånglig struktur, och sen man trängt in i den visar de en märklig nyckfullhet. För båtar mellan sju och tolv meters längd utgår skatten i en stigande skala från 200 till 400 euro per år, men för de ”större båtarna” över tolv meter blir den plötsligt 100 euro per meter båtlängd – alltså tredubbel avgift vid överskridande av gränsen.

Skatten anges som nationsneutral men träffar inte alla båtar i Grekland. I första hand drabbar den segelbåtar från sju meter och uppåt som är ägnade för nöjesbruk, medan motorbåtar från sju meter uppåt berörs bara om de faktiskt används för nöjesbruk, varigenom man fritar de bland grekerna vanliga båtarna för fiske och allmänna behov. Skatten drabbar emellertid också yrkesmässiga turistbåtar från sju meter och uppåt.

För ”större” nöjes- och turistbåtar i professionell användning är den höga skatten emellertid reducerad till hälften, och för alla ”större båtar” tillkommer en möjlighet att vid kortare uppehåll i grekiskt vatten betala skatt per månad, efter 10 euro per meter. Den möjligheten bör också kunna utnyttjas vid förvaring på land, eftersom skattskyldighet endast föreskrivs för tid i grekiskt ”territorialvatten”.

För alla större båtar som däremot ligger permanent i grekiskt vatten ges härutöver en särskild rabatt om 30% av årsskatten, vilket även gäller de professionella båtar som redan har nedsättning till halv skatt; för dem återstår alltså 33,3% av vad vanliga besökare måste betala. Vad som ska förstås med ”permanent” är oklart, men det har talats om minst tio månader per år i landet.

Den årliga skatten utgår per kalenderår och drabbar alltså dubbelt den som har sin båt i sjön över ett årsskifte. För de större båtarna med möjlighet till månadsskatt bör denna verkan kunna undgås genom upptagning på vinterhalvåret och skattebetalning endast för månader i sjön.

Folkrätt och EU-rätt
Enligt lagtexten gäller skattskyldigheten för båtar som ”genomseglar, dockar eller ankrar i grekiska territorialvatten”. Skatt på genomsegling strider mot havsrättens folkrättsliga regel om fri oskadlig genomfart av kuststaters territorialhav, vilken även tillåter ankring där så är naturligt – t.ex. för en segelbåt vid vindstilla eller vars besättning behöver vila. Enligt rådande havsrätt för grekiska vatten gäller denna fria genomfart i nästan hela den grekiska delen av Egeiska havet. Dessutom anses en ännu mer omfattande och orubblig rätt till s.k. transitgenomfart gälla i stora delar av samma hav. Se närmare Medelhavsseglarnas tidning Odyssé nr 2/2007.

Grekland är även bundet av EU-rätten, som bl.a. föreskriver en rörlighet av varor och personer vilken inte får inskränkas av tullar eller liknande avgifter. Denna regel kränks av bestämmelser som innebär skatt för båtar under tillfälligt uppehåll. Grekland är dessutom anslutet till EUs Schengenfördrag, med ett särskilt förbehåll för nöjesbåtfart, som inte är förenligt med inkassering av betydande skattebelopp vid infart till ett medlemsland.

Protestbrev
Både Kryssarklubben och dess Medelhavsseglare har liksom flera andra båtorganisationer i Europa i brev till grekiska regeringen framfört allvarliga erinringar mot den nya skatten. För oss framstår denna som så irrationell att den inte kan förväntas bli långvarig, och vi noterar att den trots ikraftträdandet inte såsom förutsatt har kunnat börja tillämpas vid årsskiftet 2014.

Hugo Tiberg

 

En kommentar »

  • Elisabet skriver:

    Redan på 80-talet fick man betala skatt per fot retroaktivt 5 år tillbaka. Det var många som lämnade Grekland då. I samma veva byggde Turkiet sina toppen mariner i Kusadasi och Bodrum. Många båtägare flyttade till Turkiet. Marinerna i Grekland vart ganska tomma.